Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead

Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
Main menu

Проведе се eвропейска конференция „Насърчаване на иновациите чрез стандартите. Вашата врата към пазара“

Проведе се e****вропейска конференция „Насърчаване на иновациите чрез стандартите. Вашата врата към пазара“

На 13 ноември 2019 г. в Брюксел се проведе eвропейска конференция на тема „Насърчаване на иновациите чрез стандартите. Вашата врата към пазара“. Събитието бе

организирано в рамките на проект BRIDGIT 2 „Сближаване между научноизследователската, иновационната и стандартизационната общност“, финансиран от Европейската комисия и Европейската асоциация за свободна търговия (EFTA), и в него взеха участие представители на БИС - партньор в изпълнението на проекта, и Института по металознание, съоръжения и технологии към БАН, като член на Консултативния съвет на Bridgit 2.

Конференцията, открита от изпълнителния директор на CEN/CENELEC - г-жа Елена Сантяго, предложи възможности за нов тип бизнес инициативи, включително и за стартиращи, и МСП, с цел ускоряване внедряването на пазара на резултатите от научните изследвания и иновациите, създаване на доверие към иновативни идеи и стимулиране на разрастването на пазарните позиции на бизнеса.

В първата част се проведоха четири тематични блока, в които лектори бяха представители на управителните органи и експерти от водещи организации за стандартизация в Европа (Франция, Холандия, Великобритания), a също и представители на научно-изследователската и иновационната общност от различни страни в Европа, с опит от участие в научно-изследователски проекти.

За първи път бяха връчени годишни награди за европейски проект за научни изследвания/иновации (Horizon 2020) — за популяризиране на стандартизацията в научните изследвания и иновациите и за успешно въвеждане на резултати от научни изследвания или иновации в стандартизацията.

Втората част беше под формата на 6 тематични сесии, посветени на различни аспекти на включването на стандартизацията в научноизследователски и иновационни проекти.

Участниците в конференцията имаха възможност да задават въпроси, което провокира интересни дискусии.