Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead

Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
Main menu

Предложение на ISO за създаване на нов технически комитет Повърхности с биоцидни и антимикробни характеристики

Предложение на ISO за създаване на нов технически комитет

Повърхности с биоцидни и антимикробни характеристики

Централният секретарят на ISO прави предложение за създаване на нов технически комитет на ISO с наименование: Повърхности с биоцидни и антимикробни характеристики [Surfaces with biocidal and antimicrobial properties]

Обхват: Стандартизиране на методите за изпитване, използвани за оценка на биоцидната ефективност и ефикасността на всякакви повърхности с антимикробни характеристики, включително тяхната съвместимост с различни семейства дезинфектанти и почистващи препарати. Областите на интерес включват медицински и ветеринарни приложения, аерокосмическа индустрия, селско стопанство, хигиена на храните и други индустриални области, институционални и вътрешни приложения.

Предложението обхваща оценката на повърхности, показващи присъщи биоцидни характеристики, и на повърхности, обработени по всякакъв начин, така че да придобият биоцидни характеристики.

Световната общност е съгласна, че предотвратяването на инфекции или биологично замърсяване все още е едно от най-големите предизвикателства на следващия век. Въз основа на различните съществуващи на пазара продукти и научни изследвания от поне 20 години, биоцидните повърхности очевидно играят ключова роля за засилване на настоящите програми за борба с инфекциите и разпространението на патогени. За постигането на тази цел е необходимо стандартизиране на методи за изпитване за оценка на биоцидната активност на всякакви повърхности, за да се осигурят сигурни и надеждни повърхности. Разглеждането на антимикробна и биоцидна ефикасност на повърхностите, независимо от компонентите на продукта, е иновативно и отговаря на световната потребност на пазара, която е да се оцени биоцидната ефективност на повърхностите, за да се засилят наличните инструменти срещу патогенните микроорганизми и надеждността на ефективността на повърхностите в условия на употреба.

При проявен интерес България може да подкрепи създаването на този технически комитет.

При одобряване на предложението от националните органи за стандартизация, членове на ISO, БИС може участва в работата на новосъздадения комитет на ISO като активен член или като наблюдател.

Всеки заинтересован може да изпрати мнение по предложението за тази нова област на техническа дейност на ISO до 15.12.2019 г. на експерт Жана Георгиева, имейл: zhana.georgieva@bds-bg.org, тел. 02/81 74 584.

Повече информация тук.