Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
Main menu

Pending standards

Information about pending standards in different fields of standardization is published here.

Област на стандартизация: Стоманени телове, телени въжета и вериги

Област на стандартизация: Въздух на работното място

Област на стандартизация: Системи за централно отопление

Област на стандартизация: Кранове

Област на стандартизация: Други стандарти, отнасящи се до защита срещу пожар

Област на стандартизация: Стоманени телове, телени въжета и вериги

Област на стандартизация: Електрически съоръжения за взривоопасни среди

Област на стандартизация: Устойчивост

Област на стандартизация: Механични изпитвания на метали

Област на стандартизация: Защита срещу пожар

Област на стандартизация:Защита срещу пожар

Област на стандартизация: Комутационни устройства за ниско напрежение

Област на стандартизация: Комутационни апарати за ниско напрежение

Област на стандартизация:Приспособления за подемни съоръжения

Област на стандартизация: Системи за централно отопление

Област на стандартизация: Стъкло за строителството