Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead

Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
Main menu

Pending standards

Information about pending standards in different fields of standardization is published here.

Област на стандартизация: Газови бутилки

Област на стандартизация: Асансьори. Ескалатори

Област на стандартизация: Метални свързващи части

Област на стандартизация: Бетон и бетонни продукти

Област на стандартизация: Бетон и бетонни продукти

Област на стандартизация: Вътрешно осветление

Област на стандартизация: Изпитване без разрушаване

Област на стандартизация: Изпитване без разрушаване

Област на стандартизация: Защита срещу пожар

Област на стандартизация: Тръби за електроинсталационни цели

Област на стандартизация: Биогорива

Област на стандартизация: Стоманени тръби

Област на стандартизация: Химични характеристики на почвите

Област на стандартизация: Системи за централно отопление

Област на стандартизация: Други стандарти, отнасящи се до защита срещу пожар

Област на стандартизация: Комутационни устройства за ниско напрежение

Област на стандартизация: Комутационни апарати за ниско напрежение