Useful links
Subscribe to the BIS electronic newsletter Subscription

Wherever you look you can find a standard!
“Not for children under 36 months” Toys wearing this European standardization label should not be made available to children. Particularly parents should know this sym...IEC 559:1982

Home » IEC 559:1982
Number of standard
Pages
Language
Status
Price
Buy
IEC 559:1982
37
EN/FR 
REPLACED
128.42 BGN
Buy
Binary floating point arithmetic for microprocessor systems


All Bulgarian standards: 559

Number
Lang
Status
Published
Pages
Price online
 
Buy
Български
Отменен 
1973-01-01 
7.80 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Оборудване хладилно. Замразители флуидизационни. Основни параметри и размери
Български
Действащ 
1983-01-01 
7.80 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Машини металорежещи. Машини вертикалнопробивни с цифрово програмно управление. Основни параметри и присъединителни размери
Български
Действащ 
1976-01-01 
3.90 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Целулоза. Метод за определяне съдържанието на екстрахиращи се вещества в дихлорметан
Български
Отменен 
1978-01-01 
19.40 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Единна каталожна система. Структура и оформяне на каталожните листове
Български
Отменен 
1978-01-01 
7.80 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Единна каталожна система. Структура и оформяне на каталожните листове
Български
Действащ 
1982-01-01 
15 
31.10 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Конструкции бетонни и стоманобетонни. Основни положения за проектиране
Български
Действащ 
1982-01-01 
3.90 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Конструкции бетонни и стоманобетонни. Основни положения за проектиране
Български
Действащ 
1983-01-01 
15.60 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Композиции калаени
Български
Действащ 
1983-01-01 
3.90 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Композиции калаени
Български
Действащ 
1982-01-01 
27 
54.40 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Система по ергономия. Антропометрични данни за ходилата на деца и подрастващи от 2 до 13-годишна възраст
Български
Действащ 
1982-01-01 
44 
81.60 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Система по ергономия. Показатели антропометрични за българското население. Мъже от 16 до 55-годишна възраст
Български
Действащ 
1982-01-01 
45 
81.60 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Система по ергономия. Показатели антропометрични за българското население. Жени от 16 до 55-годишна възраст
Български
Действащ 
1982-01-01 
28 
54.40 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Система по ергономия. Антропометрични данни за ходилата на българското население от 14 до 60-годишна възраст
Български
Отменен 
1982-01-01 
11.70 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Система по ергономия. Метод за измерване подвижността на глава, ръка и ходило на човека
Български
Отменен 
1982-01-01 
7.80 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Техника на безопасността. Тръбопроводи за пара и гореща вода. Общи изисквания при проектирането
Български
Действащ 
1983-01-01 
19.40 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Трактори и машини селскостопански. Валове карданни двушарнирни със защитен кожух типове К 1/8, К 2/8, К 2/21 и К 2/20. Основни размери
Български
Действащ 
1982-01-01 
7.80 BGN 
The standard is available only on paper.
Buy
Машини предачни и пресуквални с кухо вретено. Терминология
Български
Действащ 
1982-01-01 
7.80 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Оборудване дървообработващо. Общи изисквания към изпитванията на точност
Български
Отменен 
1982-01-01 
10 
19.40 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Продукти млечни. Опаковка, маркировка, съхранение, трайност и документация
Български
Отменен 
1982-01-01 
3.90 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Продукти млечни. Опаковка, маркировка, съхранение, трайност и документация
Български
Отменен 
1982-01-01 
3.90 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Продукти млечни. Опаковка, маркировка, съхранение, трайност и документация
Български
Отменен 
1982-01-01 
3.90 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Продукти млечни. Опаковка, маркировка, съхранение, трайност и документация
Български
Действащ 
1987-01-01 
15.60 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Смола въглеводородна "пиролен"
Български
Действащ 
1985-01-01 
15.60 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Вода за пиене. Методи за определяне съдържанието на манган
Български
Действащ 
2002-12-12 
3.90 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Вода за пиене. Методи за определяне съдържанието на манган
Български
Отменен 
1975-01-01 
7.80 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Бензацилин им във флакони по 300 000, 600 000, 1 000000, 1 200 000 и 2 400 000
Български
Действащ 
1978-01-01 
12 
23.30 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Барут ловен бездимен "Сокол"
Български
Отменен 
1965-01-01 
7.80 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Лампи електронни маломощни. Методи за измерване тока на решетките, имащи отрицателен потенциал спрямо катода
Български
Действащ 
1974-01-01 
7.80 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Дървесина. Суровина за целулозно-хартиената промишленост. Методи за вземане и подготвяне на проби за изпитване
Български
Действащ 
1974-01-01 
11.70 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Суровина за целулозно-хартиената промишленост. Определяне съдържанието на пепел и силициев двуокис
Български
Действащ 
1989-01-01 
7.80 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Хмел сушен непресуван и пресуван
Български
Отменен 
1974-01-01 
7.80 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Багрило органично. Кисело оранжево II
Български
Отменен 
1973-01-01 
3.90 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Багрило органично. Кисело червено трайно "А"
Български
Отменен 
1974-01-01 
7.80 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Багрило органично. Кисело бордо "С"
Български
Действащ 
1974-01-01 
11.70 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Уреди полупроводникови. Диоди. Метод за измерване на топлинното съпротивление
Български
Отменен 
1976-01-01 
3.90 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Багрило органично полувълнено синьо хромово "К"
Български
Отменен 
1972-01-01 
3.90 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Мрежи метални за книжни машини. Методи за изпитване
Английски
Действащ 
2006-09-25 
17 
32.40 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Изисквания за удароустойчиви коекструдирани ABS/Aкрилови листове за вани и поддушови корита с битово предназначение
Английски
Действащ 
2009-06-26 
17 
32.40 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Минерални торове. Определяне на нитратен и амонячен азот по Arnd
Български
Действащ 
2010-04-21 
17 
35.00 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Минерални торове. Определяне на нитратен и амонячен азот по Arnd
Английски
Действащ 
2011-10-17 
18 
32.40 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Твърди възстановени горива. Определяне на настоящата степен на аеробна микробиална активност, използвайки действителния динамичен респираторен индекс
Английски
Отменен 
2000-06-19 
21 
39.60 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Леярство. Технически условия за доставка. Част 1: Основни положения
Английски
Действащ 
2011-04-19 
25 
45.60 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Леярство. Технически условия на доставка. Част 1: Общи положения
Български
Действащ 
2019-12-16 
27 
54.40 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Леярство. Технически условия на доставка. Част 1: Общи положения
Английски
Отменен 
2003-09-12 
23 
39.60 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Леярство. Технически условия на доставка. Част 2: Допълнителни изисквания за стоманени отливки
Английски
Действащ 
2015-02-17 
26 
45.60 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Леярство. Технически условия на доставка. Част 2: Допълнителни изисквания за стоманени отливки
Английски
Отменен 
2000-06-19 
14.40 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Леярство. Технически условия на доставка. Част 3: Допълнителни изисквания към отливки от чугун
Английски
Действащ 
2008-04-30 
18 
32.40 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Опаковане. Управление на хигиената при производството на опаковки за храни. Изисквания
Български
Действащ 
2009-08-21 
19 
38.90 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Опаковане. Управление на хигиената при производството на опаковки за храни. Изисквания
Английски
Действащ 
2012-03-16 
18 
32.40 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Леярство. Технически условия на доставка. Част 3: Допълнителни изисквания към отливки от чугун
Английски
Отменен 
2001-01-18 
13 
25.20 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Леярство. Технически условия за доставка. Част 4: Допълнителни изисквания към отливките от алуминиеви сплави
Български
Отменен 
2004-07-30 
15 
31.10 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Леярство. Технически условия за доставка. Част 4: Допълнителни изисквания към отливките от алуминиеви сплави
Английски
Действащ 
2009-06-26 
36 
67.20 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Железопътна техника. Релсов път. Възстановяване на релси с електродъгово заваряване
Английски
Действащ 
2015-07-16 
15 
28.80 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Леярство. Технически условия на доставка. Част 4: Допълнителни изисквания за отливки от алуминиеви сплави
Английски
Отменен 
2003-03-05 
14.40 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Леярство. Технически условия на доставка. Част 5: Допълнителни изисквания към отливки от магнезиеви сплави
Английски
Отменен 
2009-08-21 
68 
114.00 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Железопътна техника. Спирачки. Предпазване на колелата от приплъзване
Английски
Отменен 
2011-06-17 
70 
114.00 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Железопътна техника. Спирачки. Предпазване на колелата от приплъзване
Английски
Действащ 
2017-09-20 
12 
21.60 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Леярство. Технически условия на доставка. Част 5: Допълнителни изисквания за отливки от магнезиеви сплави
Английски
Действащ 
2019-05-16 
107 
165.60 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Железопътна техника. Спирачки. Защита срещу плъзгане на колелото
Английски
Действащ 
2001-01-18 
14.40 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Леярство. Технически условия за доставка. Част 6: Допълнителни изисквания към отливките от цинкови сплави
Английски
Действащ 
2010-03-22 
21 
39.60 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Машини за поддържане през зимата. Машини за насипване на чакъл. Част 1: Общи изисквания и определения за машини за насипване на чакъл
Английски
Действащ 
2020-04-21 
31 
55.20 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Машини за поддържане през зимата. Машини за насипване и разпръскване. Част 2: Изисквания за разпространение и изпитване
Английски
Действащ 
2009-04-22 
14.40 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Текстил. Хавлиени платове. Метод за изпитване за определяне на устойчивостта на извличане на примка от власа
Английски
Действащ 
2010-10-19 
27 
50.40 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Топлоизолационни продукти за сградни и промишлени инсталации. Изпълнена на място топлоизолация с продукти от експандиран перлит (EP). Част 1: Изисквания за свързани и свободно насипани продукти преди монтажа
Английски
Действащ 
2010-10-19 
18.00 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Топлоизолационни продукти за сградни и промишлени инсталации. Изпълнена на място топлоизолация с продукти от експандиран перлит (EP). Част 2: Изисквания за монтирани продукти
Английски
Отменен 
2001-02-24 
11 
21.60 BGN 
The standard is available only on paper.
Buy
Стоматология. Сплави за стоматологична амалгама (ISO 1559:1986)
Английски
Действащ 
2003-10-23 
12 
21.60 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Авиационна и космическа техника. Предварително импрегнирани материали от въглеродни влакна. Определяне съдържанието на смола, влакна и масата на влакната за единица площ
Английски
Действащ 
2016-12-15 
57 
97.20 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Устройства с малък обсег на действие (SRD). Маломощни активни медицински имплантанти (LP-AMI) и прилежащи периферни устройства (LP-AMI-P), работещи в честотния обхват от 2 483,5 MHz до 2 500 MHz. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС
Английски
Действащ 
2012-07-17 
53 
97.20 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Устройства с малък обсег на действие (SRD). Маломощни активни медицински имплантанти (LP-AMI), работещи в честотния обхват от 2 483,5 MHz до 2 500 MHz. Част 1: Технически характеристики и методи за изпитване
Английски
Действащ 
2012-07-17 
19 
36.00 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Устройства с малък обсег на действие (SRD). Маломощни активни медицински имплантанти (LP-AMI), работещи в честотния обхват от 2 483,5 MHz до 2 500 MHz. Част 2: Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED)
Английски
Действащ 
2019-09-19 
26 
45.60 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Методи за предоставяне на информация относно ефективността на материали за продукти, свързани с потребление на енергия
Английски
Действащ 
2013-06-14 
57 
97.20 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Електрически отоплителни уреди за помещения, отоплителни уреди под пода, работни характеристики. Определения, метод за изпитване, оразмеряване и означения
Английски
Отменен 
2006-09-25 
17 
32.40 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Съоръжения за газово заваряване. Каучукови маркучи за заваряване рязане и сродни процеси
Английски
Действащ 
2015-08-17 
62 
114.00 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Методология на случаите на използване. Част 1: Определение за шаблон на случай на използване, списък на участниците и списък на изискванията (IEC 62559-2:2015)
Английски
Действащ 
2018-06-14 
109 
165.60 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Методология на случаите на използване. Част 3: Определение на случай на използване на идентификационен шаблон в сериен XML формат (IEC 62559-3:2017)
Английски
Отменен 
2004-01-22 
10 
18.00 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Стоматологични материали. Сплави за стоматологична амалгама (ISO 1559:1995 + TC 1:1997)
Английски
Действащ 
2015-01-21 
42 
75.60 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Твърди биогорива. Терминология, определения и описания (ISO 16559:2014)
Български
Действащ 
2018-02-14 
42 
81.60 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Твърди биогорива. Терминология, определения и описания (ISO 16559:2014)
Английски
Отменен 
2006-08-10 
17 
32.40 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Електрически уредби в сгради. Част 5-55: Избор и въвеждане в действие на електрически съоръжения. Други съоръжения. Раздел 559: Осветление и осветителни уредби (IEC 60364-5-55:2001 (Clause 559), с промени)
Английски
Действащ 
2012-06-18 
39 
67.20 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Електрически уредби за ниско напрежение. Част 5-559: Избор и въвеждане в действие на електрически съоръжения. Осветление и осветителни уредби (IEC 60364-5-55:2011, с промени)
Български
Действащ 
2016-06-16 
31 
59.60 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Електрически уредби за ниско напрежение. Част 5-559: Избор и въвеждане в действие на електрически съоръжения. Осветление и осветителни уредби (IEC 60364-5-55:2011, с промени)
Английски
Действащ 
2017-12-14 
10.80 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Електрически уредби за ниско напрежение. Част 5-559: Избор и въвеждане в действие на електрически съоръжения. Осветление и осветителни уредби
Английски
Действащ 
2005-04-29 
25 
45.60 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Двоична аритметика с плаваща запетая за микропроцесорни системи
Български
Действащ 
2002-08-04 
10 
19.40 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Чай. Определяне съдържанието на сурова целулоза
Български
Действащ 
2004-09-24 
13 
27.20 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Изсушен лук (Allium cepa Linnaeus). Изисквания
Български
Отменен 
1999-01-01 
167 
233.30 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Търкалящи лагери. Речник
Английски
Действащ 
2019-11-14 
438 
446.40 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Търкалящи лагери. Речник (ISO 5593:2019)
Български
Отменен 
2007-10-30 
148 
194.40 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Хидравлично и пневматично задвижване. Термини и определения
Английски
Действащ 
2016-03-17 
190 
252.00 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Хидравлично и пневматично задвижване и съставни части. Термини и определения
Английски
Действащ 
2017-05-15 
31 
55.20 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Означаване размера на облекла. Част 2: Указател за първични и вторични мерки
Български
Действащ 
2018-06-14 
31 
59.60 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Означаване размера на облекла. Част 2: Указател за първични и вторични мерки
Английски
Действащ 
2008-03-28 
35 
61.20 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Твърди възстановени горива. Определяне съдържанието на биомаса въз основа на метода 14C
Английски
Действащ 
2007-11-30 
93 
138.00 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Здравни услуги. Системи за управление на качеството. Ръководство за използването на EN ISO 9004:2000 за непрекъснато подобряване на постиженията в здравните услуги
Английски
Отменен 
2008-03-28 
16 
28.80 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Твърди възстановени горива. Определяне на потенциалната степен на микробиално самонагряване, използвайки действителния динамичен респираторен индекс
Английски
Отменен 
2012-09-20 
25 
45.60 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Техника и съоръжения за зимно поддържане. Машини за разпръскване (машини за едър пясък). Част 2: Изисквания за разпространение и изпитване
Български
Действащ 
1977-01-01 
7.80 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Дискове шлифовачни с вдлъбнат център армирани. Основни размери
Български
Отменен 
1986-01-01 
15.60 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Продукти от преработени плодове и зеленчуци. Флуорометричен метод за определяне съдържанието на витамин С
Български
Отменен 
1986-01-01 
12 
23.30 BGN 
The standard is available only on paper.
Buy
Сок доматен
Български
Действащ 
1986-01-01 
10 
19.40 BGN 
The standard is available on PDF file.
Buy Buy to read online
Корабни помещения. Модулна координация на размерите

SELECT