Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Online magazine BDS Compass

Светът на мебелите

Пети брой - 2010 г. темата на петия брой е "Светът на мебелите".

Пощенски услуги

Четвърти брой - 2010 г. темата на четвъртия брой е пощенски услуги. Експертите увлекателно разказват какви са възможностите и предизвикателствата пред пощенската реформа в Европейския съюз.

Спорт и свободно време

Трети брой - 2010 г. темата на третия брой е спорт и свободно време. Експерти разказват за значението на стандартите в спорта и правят преглед на стандартизацията от възникването й като дейност в България до днес.

Хартия и опаковки

Втори брой - 2010 г. темата на втория брой е хартия и опаковки. На страниците на списанието експерти увлекателно разказват за историята на хартията и опаковките, за видовете хартия и приложенията й.

Енергийна ефективност

Първи брой - 2010 г. темата на първия брой е енергийната ефективност. Акцентът е върху електроуредите.

Безопасност на детските играчки

Четвърти брой темата на четвъртия брой е безопасност на детските играчки.

Еврокодовете - норми за проектиране на строителни конструкции

Трети брой темата е свързана с Еврокодовете нормите за проектиране на строителни конструкции, представено е тяхното прилагане в Европа и в България.

Оценяване на съответствието

Втори брой темата на втория брой е оценяване на съответствието.

Храни и опаковки

Сигнален (първи брой) излязъл от печат през месец юли 2009 г. Посветен е на безопасността на хранителните продукти.