Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead

Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
Main menu

Обществено допитване за проекти на национални стандарти от обхвата на БИС/ТК 67 „Нефтопродукти и смазочни материали”

Обществено допитване за проекти на национални стандарти

от обхвата на БИС/ТК 67 „Нефтопродукти и смазочни материали”

Във връзка с изпълнение на работната програма на ТК 67 за 2019 г., в частта ѝ разработване на национални стандарти, Българският институт за стандартизация обявява за обществено допитване следните проекти:

**pr*****БДС 1766:2019* *****Нeфтопродукти. Определяне на условния вискозитет с вискозиметър на Engler***

Този документ описва процедура за определяне на условния вискозитет на нефтопродукти с вискозиметър на Engler. Методът се прилага за нефтопродукти, които изтичат в непрекъсната струя, при строго контролирани условия на определянето, и имат вискозитет, не по-малък от 1,2 °Е.

pr******БДС ******5747:2019 Нефтопродукти. Изпитване на корозионното действие върху метали

Този документ описва процедура за определяне на корозионното действие върху метали на смазочни масла, смазки и други нефтопродукти.

prБДС ******5738:2019 Нефтопродукти. Определяне температурата на прокапване по Ubbelohde

Този документ описва метод за определяне на температурата на прокапване на твърди и полутвърди нефтопродукти.

Всеки заинтересован може да изпрати становище по проектите най-късно до 29.****01****.2020 г. на Лилия Костова, секретар на БИС/ТК 67 „Нефтопродукти и смазочни материали”, на имейл lilia.kostova@bds-bg.org.

Всички коментари ще бъдат разгледани и взети под внимание преди издаването на документите.