Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead

Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
Main menu

Обществено допитване на проект на национален стандарт от обхвата на БИС/ТК 88 „Спорт, съоръжения за спорт и свободно време”

Обществено допитване на проект на национален стандарт от обхвата на БИС/ТК 88 „Спорт, съоръжения за спорт и свободно време”

БИС обявява обществено допитване на проект на национален стандарт със заглавие „Ролкови спортни съоръжения. Уейвборд. Изисквания за безопасност и методи за изпитване”.

Ролковите спортни съоръжения, към които спадат и уейвбордовете, са високорискови съоръжения. Към тях се причисляват много представители, които са различни по конструкция и приложение, като ролкови кънки, ролери, скейтбордове, снейкбордове и други.

Целта на стандарта е, в зависимост от специфичните характеристики на уейвборда, да се определят минималните изисквания за безопасност, както и методите за изпитване, маркировка и информацията, представяна от производителя, за да се ограничи съществено рискът от наранявания и травми на потребители и трети лица по време на обичайното използване на уейвборда.

Всеки заинтересован може да изпрати становище по проекта най-късно до 25.11.2019 г. на секретаря на БИС/ТК 88 Камелия Миланова на имейл kamelia.milanova@bds-bg.org

С текста на проекта може да се запознаете тук.