Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead

Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
Main menu

Област на стандартизация: Защита срещу пожар

prБДС EN 54-1 Пожароизвестителни системи. Част 1: Въведение

Настоящ етап: Официално гласуване - от 25.02.2021 г. до 08.04.2021 г.

Прогнозна дата на публикуване на национално равнище: най-късно до 26.01.2022 г.

Този документ дефинира термините и дефинициите, които се използват в серия от стандарти EN 54 .Той дава принципите, на които се основава всяка част от поредицата, и описва функциите, изпълнявани от съставните части на пожароизвестителната система. Този документ се отнася за пожароизвестителни системи за сгради и строителни работи. Този документ не се прилага за устройства за сигнализиране на тревога при дим (автономни димни пожароизвестители), които са обхванати от EN 14604.

Отговорен технически комитет: БИС/ТК-1 Пожаро- и взривозащита