Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead

Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
Main menu

Нов наръчник на ISO „ISO/IEC 20000 Управление на ИТ услуги. Практическо ръководство“

Нов наръчник на ISO „****ISO****/****IEC 20000 Управление на ИТ услуги. П****рактическо ръководство“

Спестяването на пари, удовлетвореността на клиентите и максималното използване на технологиите са само част от предимствата на системата за управление на ИТ услуги (СУУ). Нов наръчник предоставя указания как да извлечем най-доброто от такава система и по-специално, прилагайки ISO/IEC 20000.

ISO/IEC 20000 Управление на ИТ услуги. Практическо ръководство се отнася главно до ISO/IEC 20000-1 Информационни технологии. Управление на услуги. Част 1: Изисквания относно системата за управление на услуги, ключов международен стандарт за системи за управление на услугите в този сектор. Наръчникът предлага преглед на това, което е необходимо за ефективно въвеждане на стандарта и за използването на други стандарти и организационни рамки.

Д-р Suzanne Van Hove, участвала в разработването на ръководството казва, че то е предназначено за онези, които не са толкова добре запознати със стандарта, но в същото време искат да се възползват от ясна информация на нетехнически език. „Прилагането на СУУ по структуриран начин носи много ползи за дадена организация, като по-висока ефективност и подобряване на отношенията с клиентите”, - споделя още тя. „Този нов наръчник показва доколко ISO/IEC 20000 е приложим в съвременната цифрова среда и как добре се вписва в популярните методологии на СУУ, като Lean, Agile and DevOps.”

ISO/IEC 20000 Управление на ИТ услуги. Практическо ръководство позволява прилагането на практики, които са от полза и добавят стойност за организацията по недвусмислен и разбираем начин. Наръчникът е описателен и лесен за използване, тъй като отчита специфичните потребности на дадена организация и позволява на нейното ръководство да адаптира СУУ по най-добрия начин.

Наръчникът е разработен от съвместния технически подкомитет на ISO и IEC ISO******/******JTC 1/******SC 40 IT Service Management and IT Governance******, чийто секретариат се ръководи от Организацията по стандартизация на Австралия, член на ISO.

Изданието се предлага на CD в pdf формат, на английски език, на цена 72 лв. с ДДС.

Преглед

Купи