Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead

Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
Main menu

News and Events

Проведе се 8-та Балканска конференция по стандартизация

Обществено допитване за проекти на национални приложения от обхвата на БИС/ТК 68 „Пътно дело” и ЕРГ 5 „Механични трансмисии и техните елементи”

Отстъпка 10% по повод Световния ден на стандартизацията

Обществено допитване за проекти на национални стандарти от обхвата на БИС/ТК 81 „Пластмаси”

Обществено допитване на проекти на национални приложения от обхвата на БИС/ТК 44 „Текстил и облекло“

Обществено допитване за проекти на национални приложения от обхвата на БИС/ТК 7 и БИС/ТК 96

Обществено допитване за проект на национално приложение от обхвата на БИС/ТК 61 „Изолации на сгради и строителни съоръжения“

Бои и лакове – темата на новия брой на списание „БДС Компас”

Обществено допитване за проект на национално приложение от обхвата на ТК 5 „Бетон и разтвори”

Обществено допитване на проект на национален стандарт от обхвата на БИС/ТК 88 „Спорт, съоръжения за спорт и свободно време”

Европейска конференция „Насърчаване на иновациите чрез стандартите. Вашата врата към пазара“

Нови работни теми за актуализиране и разработване на национални приложения към европейски стандарти във връзка с договор с МРРБ

ISO proposal for the creation of a new technical committee “Machinery intended for use with foodstuffs“

Обществено допитване по предложение за нова работна тема от обхвата на БИС/ТК 68 „Пътно дело”

AFNOR's proposal to create a new Technical Committee “Sustainable and Smart Cities and Communities” at CEN

Обществено допитване на проекти на национален стандарт и национални приложения от обхвата на БИС/ТК 67 „Нефтопродукти и смазочни материали”

Създаване на нов CEN-CLC/JTC „Блокчейн и технологии на разпределен регистър” (Blockchain and Distributed Ledger Technologies)

Обществено допитване на проекти на национален стандарт и национални приложения от обхвата на БИС/ТК 67 „Нефтопродукти и смазочни материали”