Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

News and Events

Българският институт за стандартизация отлага общественото обсъждане на прБДС 5237 “Клавиатурни подредби на устройства за писане на български език”

Годишна среща на Координационната група на CEN/TC 250 “Еврокодове”

14-ти октомври - Световен ден на стандартизацията

Нов Британски стандарт BS OHSAS 18001:2007 ”Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания.”

Трета съвместна годишна среща на европейските организации по стандартизация CEN и CENELEC (26-28 юни, Кипър)

Обръщение на г-н Хакан Мърбай, новия президент на международната организация по стандартизация (ISO)

Покана за участие в редовното Общо събрание на БИС

Покана за участие в семинар на тема: CENELEC – Европейската Организация за Стандартизация в електротехническата област

Президентът на CENELEC в България - 27.04.2007 г.

Меморандум между Българския институт за стандартизация и Федералната агенция за техническо регулиране и метрология на Русия

Годишна среща на европейски технически комитет в България

Официално приемане на БИС в семейството на европейската стандартизация

БИС обявява съгласуване със заинтересовани от областта на туризма на терминологията в преводите на европейските стандарти EN 13809 и EN ISO 18513 във връзка с тяхното издаване на български език

БИС обявява вакантни места в звената"Международно сътрудничество, европейска интеграция и проекти" и "Информационни технологии и IT-инфраструктура"