Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

News and Events

Критерии за определяне на оценка на подадените оферти за конкретна поръчка

Покана за участие в процедура за избор на лицензиран доставчик на самолетни билети

CEN избра нов генерален секретар

Повишаване на конкурентоспособността на икономиката чрез представяне на стандартизацията в строителството и безопасността на храните

Интервю с г-н Ивелин Буров, председател на Управителния съвет на Българския институт за стандартизация

Стандартизацията като средство за повишаване на конкурентоспособността и увеличаване на износа

Комуникационна стратегия за членство на България в Европейския съюз

19-та Годишна срeща на CEN/TC 248 “Текстил и продукти от текстил”

Ново специализирано издание - „ISO 9001:2000: Практическо ръководство за организации, предоставящи услуги”

Българският институт за стандартизация стана член на IECEE

Българският институт за стандартизация отлага общественото обсъждане на прБДС 5237 “Клавиатурни подредби на устройства за писане на български език”

Годишна среща на Координационната група на CEN/TC 250 “Еврокодове”

14-ти октомври - Световен ден на стандартизацията

Нов Британски стандарт BS OHSAS 18001:2007 ”Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания.”

Трета съвместна годишна среща на европейските организации по стандартизация CEN и CENELEC (26-28 юни, Кипър)

Обръщение на г-н Хакан Мърбай, новия президент на международната организация по стандартизация (ISO)

Покана за участие в редовното Общо събрание на БИС

Покана за участие в семинар на тема: CENELEC – Европейската Организация за Стандартизация в електротехническата област