Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

News and Events

БИС обявява конкурс за длъжността експерт в сектор "Машиностроене и транспорт"

Новото специализирано издание “Европейската стандартизация в глобален контекст”

Българската онлайн версия на мултимедийния терминологичен речник в областта на текстила и облеклото е вече активна

Модули за електронно обучение

Семинар-дискусия на тема "Практически аспекти на националните приложения към стандартите за бетон и добавъчни материали (БДС EN 206-1 и БДС EN 12620)"

Семинар на тема: “Осъществяване на бизнес с енергийна ефективност” София, 7 април 2009, НДК

Новото специализирано издание “Ползите от стандартите”

Успешно проведено обучение за вътрешни одитори на системи за управление на качеството

Заседание на БИС/ТК 44 “Текстил и облекло”

БИС обявява конкурс за длъжността експерт в областта на хранително-вкусовата промишленост

Награда на ISO за включване на стандартизацията като предмет в програмите за висше образование

Покана за участие в конкурс за ”Избор на изпълнител за отпечатване на Официалния бюлетин на БИС през 2009 г.”

Официалното издание на български език на БДС EN ISO 9001:2008 може да бъде закупено на цена 67.20 лв.

БИС обявява конкурс за длъжността експерт “Управление на човешките ресурси”

Обучение за подготовка на вътрешни одитори на системи за управление на качеството (ISO 9001:2008)

Участие на БИС по повод деня на професионалния превод

Учредяване на БИС/ТК в областта на строителните продукти

БИС се включи в изпълнението на проект по програмата “Леонардо да Винчи”