Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

News and Events

ISO proposal for the creation of a new technical committee on “Assistance dogs“

Standardization in the field of assistance dogs focused on, but not limited to: terminology, health and welfare, breeding and puppy development, training, client services, assistance dog professionals, conformity assessment, and accessibility.

A standardization system fit for the future: CEN and CENELEC unveil their strategy 2030

Through the new Strategy, the CEN and CENELEC community aims at “Building a safer, more sustainable and competitive Europe through European and International Standardization”.

Уебинар на тема: Вътрешен одит на системи за управление (ISO 19011:2018)

БДС EN ISO 19011:2018 предлага единен, хармонизиран подход, който позволява едновременно ефективно одитиране на различни системи.

Обучения и уебинари през 2021 г.

За да продължим да бъдем полезни и ефективни за нашите клиенти, членове и партньори, представяме планираните през 2021 г. обучения и уебинари.

Proposal for establishment of a new technical committee

The national standards body of France (AFNOR) submits a proposal for the creation of a new Technical Committee “Animal Health”.

Колекция от стандарти „Управление на човешките ресурси – стандарти за устойчивост и развитие на човешкия капитал в организациите”

Обществено допитване за проект на национален стандарт от обхвата на БИС/ТК 32 „Селскостопански и хранителни продукти”

Безопасна работа по време на пандемията COVID-19

Уебинар на тема: „Безопасна работа по време на пандемията COVID-19 (ISO 45001:2018, ISO/PAS 45005:2020)”

ISO/COPOLCO proposal for a new work item

Guidelines for organizations to increase consumer understanding of online terms and conditions

Уебинари и обучения

CEN-CENELEC proposal for the creation of a new CEN-CLC/JTC Technical Committee “Artificial Intelligence”

Железопътен транспорт – темата на новия брой на списание „БДС Компас”

ISO proposal for a new field of technical activity: Consumer product safety management

Обществено допитване за prБДС 17412:2020 „Eднократни потребителски опаковки. Кофички, термоформовани от пластмаси, предназначени за контакт с храни. Изисквания“

Уебинар на тема: „Система за управление на здравето и безопасността при работа (ISO 45001:2018)”

Уебинар на тема: „Възстановяване непрекъснатостта на дейността след COVID 19 чрез прилагане на добрите практики на стандартите на ISO”

Колекция от стандарти „Управление на човешките ресурси – указания, планиране, измерване на резултатност и качество при наемане на персонал”

ISO proposal for the creation of a new technical committee on “Ecological Restoration“