Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead

Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
Main menu

News and Events

Свиква се Общо събрание на БИС

Обществено допитване за проекти на национални приложения

БИС въведе новия европейски документ CEN/CWA 17553:2020

„Маски за лице за населението. Ръководство за минимални изисквания, методи за изпитване и използване“ като български стандартизационен документ СД CEN/CWA 17553:2020

Нова колекция „Информационно-комуникационни технологии. Изисквания и указания за достъпност на уебсъдържание“

Предложение на ISO за създаване на нов технически комитет „Референтни материали“

PROPOSAL FOR A NEW TECHNICAL COMMITTEE ISO/TC „LABORATORY DESIGN”

Предложение на CEN за създаване на нов технически комитет „Устойчиво рибарство, аквакултури и риболовни съоръжения“

Стандартите и кризите – темата на новия брой на списание „БДС Компас”

CEN публикува безплатно Споразумение на работен форум за маски за лице за населението

Тъжна вест! Отиде си академик Стефан Воденичаров

Обществено допитване за проекти на национални стандарти от обхвата на БИС/ТК 67 „Нефтопродукти и смазочни материали”

Предложение на ISO за създаване на нов технически комитет „Социална отговорност“

Предложение на CEN за създаване на нов технически комитет „Знаци за реклама, украса и общо предназначение”

ISO proposal for creation of a new technical committee “Managing Risk for Youth and School Trips”

ISO proposal for the creation of a new technical committee on “Child care articles “

УС на БИС одобри програмата „Лоялни клиенти” за 2020 г.

Jewelry - the topic of the new issue of “BDS Compass” magazine

ISO proposal for the creation of a new technical committee on “Biodiversity“