Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
Main menu

News and Events

PROPOSAL FOR A NEW TECHNICAL COMMITTEE ISO/TC „LABORATORY DESIGN”

Предложение на CEN за създаване на нов технически комитет „Устойчиво рибарство, аквакултури и риболовни съоръжения“

Стандартите и кризите – темата на новия брой на списание „БДС Компас”

CEN публикува безплатно Споразумение на работен форум за маски за лице за населението

Тъжна вест! Отиде си академик Стефан Воденичаров

Обществено допитване за проекти на национални стандарти от обхвата на БИС/ТК 67 „Нефтопродукти и смазочни материали”

Предложение на ISO за създаване на нов технически комитет „Социална отговорност“

Предложение на CEN за създаване на нов технически комитет „Знаци за реклама, украса и общо предназначение”

ISO proposal for creation of a new technical committee “Managing Risk for Youth and School Trips”

ISO proposal for the creation of a new technical committee on “Child care articles “

УС на БИС одобри програмата „Лоялни клиенти” за 2020 г.

Jewelry - the topic of the new issue of “BDS Compass” magazine

Безплатен достъп до документи за четене на CEN и ISO за лични предпазни средства

Безплатен достъп до документи на CEN за лични предпазни средства

ISO proposal for the creation of a new technical committee on “Biodiversity“

ISO proposal for the creation of a new technical committee on Security equipment for financial institutions and commercial organizations

Важно съобщение за клиентите на БИС

Семинар на тема: „БДС ISO/IEC 27701:2020 Методи за сигурност. Допълнение към ISO/IEC 27001 и ISO/IEC 27002 за управление на неприкосновеността на информацията. Изисквания и указания“