Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
Main menu

News and Events

Уебинар на тема: „Възстановяване непрекъснатостта на дейността след COVID 19 чрез прилагане на добрите практики на стандартите на ISO”

Колекция от стандарти „Управление на човешките ресурси – указания, планиране, измерване на резултатност и качество при наемане на персонал”

ISO proposal for the creation of a new technical committee on “Ecological Restoration“

World Standards Day 2020

Предложение на CEN за създаване на нов технически комитет Управление и съхранение на цифрово съдържание

Хладилната техника – тема на новия брой на списание „БДС Компас”

Съобщение за клиентите на БИС

Отстъпка 10 % по повод на Световния ден на стандартизацията – тази година през целия месец октомври

Проведе се редовното Общо събрание на БИС

Промяна в начините на плащане на предлаганите продукти и услуги

Предложение на ISO за създаване на нов технически комитет „Логистика на хладилната верига ”

Предложение на CEN за създаване на нов технически комитет „Изменение на климата”

Свиква се Общо събрание на БИС

Обществено допитване за проекти на национални приложения

БИС въведе новия европейски документ CEN/CWA 17553:2020

„Маски за лице за населението. Ръководство за минимални изисквания, методи за изпитване и използване“ като български стандартизационен документ СД CEN/CWA 17553:2020

Българският институт за стандартизация в помощ на бизнеса в условия на криза

Нова колекция „Информационно-комуникационни технологии. Изисквания и указания за достъпност на уебсъдържание“

Предложение на ISO за създаване на нов технически комитет „Референтни материали“