Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead

Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
Main menu

New online platform of CEN and CENELEC for SMEs

Нова онлайн платформа на CEN и CENELEC за МСП

Европейските комитетите по стандартизация CEN и CENELEC стартираха нов раздел на сайта си като част от продължаващите им усилия за насърчаване използването на стандарти от малките и средни предприятия (МСП) с цел да се улесни активното им участие в процеса по стандартизация. "МСП - инструментариум за решения" улеснява достъпа на малките и средните предприятия до информация относно стандартите и стандартизацията в Европа и начините, по които могат да се включат в разработването на нови стандарти.

Новата онлайн платформа "МСП - инструментариум за решения" е разработена от CEN и CENELEC въз основа на дискусии с членовете от цяла Европа и в тясно сътрудничество с NORMAPME, която представлява интересите на МСП в европейската система за стандартизация.

Онлайн инструментариумът беше официално представен в Брюксел на 17.10.2012 г. в рамките на Европейската седмица на МСП. Събитието бе посетено от организации и представители на МСП, индустриални федерации, бизнес консултанти, Европейската комисия, обществени заинтересовани страни, регионални органи на властта, както и от членове на CEN и CENELEC.

Инструментариумът е създаден така, че да предложи на посетителите на сайта вълнуващо пътуване в света на стандартите и стандартизацията и обхваща теми като ползите от стандартите, как да се намерят подходящите стандарти и откъде да се получи съответната информация. Чрез него се приканват МСП да участват в дейностите по стандартизация и се очертават начините, по които те могат да влияят при разработването и преразглеждането на стандартите на национално, европейско и международно равнище. Все по-често това може да бъде направено чрез интернет, използвайки онлайн инструменти.

Членовете на CEN и CENELEC подават все повече информация за МСП на национално ниво, например чрез разработване и подобряване на информацията, която те публикуват на интернет страниците си, използвайки за модел европейския инструментариум за МСП.

Елена Сантяго CID, генерален директор на CEN и CENELEC, заяви: "Ние знаем, че успешните малки и средни предприятия са от жизненоважно значение за европейската икономика, но за съжаление, много от тях не са напълно наясно как стандартите могат да им помогнат да подобрят своята дейност. С помощта на правилните европейски стандарти, предприятията могат да бъдат сигурни, че техните продукти и услуги отговарят на изискванията на потребителите и са съобразени със законодателството на ЕС. Предприятията могат да продават своите продукти и услуги на територията на целия единен пазар, което им осигурява достъп до потенциален пазар от над 500 милиона потребители."

Инструментариумът може да бъде намерен на сайта на CEN-CENELEC (под наименованието 'SME and Standards') в раздел МСП: www.cencenelec.eu/sme/std