Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead

Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
Main menu

Лични предпазни средства

Деветият брой е посветен на личните предпазни средства, които са задължителен елемент от облеклото на хората, извършващи специфични дейности. Те трябва да осигуряват надеждна защита на човешкото тяло от различни вредни и опасни производствени фактори. Темата е представена през погледа на различни специалисти в съответната област. Представени са и важни стандарти за лични предпазни средства – за индивидуална защита на очите, каски за промишлеността, защитно облекло и др.