Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead

Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
Main menu

Храни

Брой 11–12 – Тази година мина под знака на стандартите за храни, затова и за последния, обединен брой избрахме тази тема. Информацията е необятна и не може да се обхване в едно списание. Ще прочетете защо прилагането на съвременни стандарти е важно условие за подобряване качеството на храните. Подбрали сме актуални теми като казусът "Стара планина", основните изисквания към готовите млечни продукти и други важни стандарти за храни.