Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead

Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
Main menu

Информационни и комуникационни технологии

Брой 7-8 за 2010 г. – Последният издаден брой на списание "БДС Компас" обединява дейността на два технически комитета към Българския институт за стандартизация - ТК 57 "Информационни и комуникационни технологии" и ТК 47 "Радиосъобщителни системи и радиосъоръжения". На 32 страници разказваме как новите информационни и комуникационни технологии доведоха до бързи промени в начина ни живот и ролята на стандартите в динамично променящия се свят. За сигурността на информацията, цифровата телевизия, мобилните телефони и други технологии ще прочетете в новия брой на списание "БДС Компас".