Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
Main menu

Българският институт за стандартизация в помощ на бизнеса в условия на криза

Българският институт за стандартизация в помощ на бизнеса в условия на криза

Не само България, но и целият свят е изправен пред мащабна икономическа криза вследствие на COVID-19. Икономически експерти на международно ниво предвиждат крах в икономиките на редица световни сили, фирми и предприятия също са поставени в ситуация на спад в продажби и производство, а много от тях за съжаление и на фалит. За да се изправи една икономика, е необходимо най-вече бизнесът да тръгне по кривата на изкачване, а в условия на криза оцеляват най-добрите и най-подготвените. Когато кризата е предизвикана от пандемия, застрашаваща живота и здравето на хората, търсенето на качествен и здравословен продукт е психологическа необходимост на човека.

Потребителите знаят как и къде да проверят дали продуктът или услугата отговарят на изискванията за качество и ще предпочетат този, който отговаря.

Ограничаване на разходите е една от първите стъпки, които се предприемат, когато организацията е поставена пред икономическо изпитание. Това, обаче, трябва да се прави много разумно, предпазливо и в никакъв случай не трябва да е за сметка на качеството на представяните продукти и услуги. Ограничаване на разходите не е равно на справяне с кризата. Контролиране на разходите, пренасочване биха били от полза.

Най-важното условие за излизане от ситуация на криза е способността на мениджъра да управлява риска. Правилното боравене с информацията и комуникацията със специалисти са едни от най-силните оръжия, които могат да се използват в борбата с кризата и конкуренцията.

Ние от Българския институт за стандартизация ясно осъзнаваме пред какво е изправена всяка една организация, всеки един човек. Ясно осъзнаваме, че съдействието между фирми, организации и институции, би било от полза за всички. Затова разработваме програма „Подкрепа за справяне с кризата 2020-2021”, насочена към нашите настоящи и бъдещи клиенти и членове, включваща:

Набелязаните точки и цели в програмата могат да бъдат допълвани. Отворени сме към предложения от нашите членове и клиенти както за теми за семинари, така и по всякакви други въпроси, защото само с комуникация и обратна връзка ще можем да бъдем максимално полезни.

Вашите предложения, препоръки, коментари и въпроси отправяйте към:

Силвия Тодорова, на адрес: гр. София, жк Изгрев, ул. Лъчезар Станчев № 13, ет. 3, стая 307; тел: +359 2 8174 505, e-mail: silvia.todorova@bds-bg.org