Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead

Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
Main menu

Бетон и разтвори

Десетият брой разкрива света на бетона – основен конструктивен материал в нашето строителство. Стандартите в строителния сектор не могат да се изчерпят в едно списание. В този брой са представени европейските регламенти, новите нормативни документи за бетона и важността на стандартите за този строителен материал. Списание "БДС Компас" е вашият пътеводител в пъстрия свят на строителните материали.