Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

Абонамент 2022 - БИС извършва абонамент за своите издания

Българският институт за стандартизация извършва абонамент за своите издания

ОФИЦИАЛЕН БЮЛЕТИН НА БИС

Месечно издание, което включва списъци на всички одобрени и отменени стандарти за съответния месец, на проекти на европейски и международни стандарти на етап обществено допитване и на етап официално гласуване и др.

Официалният бюлетин се издава в електронен вид (PDF файл). Клиентите го получават на посочен от тях имейл.

Цената за абонамент за Официалния бюлетин се определя с ценоразпис, утвърден от Управителния съвет на БИС и е както следва: - 10,80 лв. за 1 месец; - 32,40 лв./за 3 месеца; - 64,80 лв./за 6 месеца; - 129,60 лв. за 1 година.

КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ СТАНДАРТИ НА ЕЛЕКТРОНЕН НОСИТЕЛ

(CD) - две издания годишно. Годишният абонамент е 86,40 лв. с ДДС.

Членовете на БИС получават безплатно Официалния бюлетин на БИС и по заявка Каталога на българските стандарти съгласно чл. 23 от Устава на БИС.

За да се абонирате, може да се свържете с нас на: info@bds-bg.org

или

да поръчате директно Официалния бюлетин през сайта: https://bds-bg.org/bg/official-bds-bulletin_p49.html.