Bulgarian Institute for Standardization
Standards – always a step ahead
Phone: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
1797 Sofia, 13 "Lachezar Stanchev" Str., "Izgrev" Complex
ID number: 175079183, VAT number: BG175079183
Main menu

14-ти октомври - Световен ден на стандартизацията

![WSD poster 2007](http://www.bds-bg.org/images/upload/Novini/WSD poster 2007.jpg)

14 ОКТОМВРИ - СВЕТОВЕН ДЕН НА СТАНДАРТИЗАЦИЯТА

Българският институт за стандартизация ще отбележи световния ден на стандартизацията на 22 октомври 2007 г. от 11 часа в Концертната зала на Централния военен клуб в София.

Каним нашите членове да почетат официалното честване.

Тази година мотото на световния ден на стандартизацията е:

**СТАНДАРТИ ЗА ГРАЖДАНИТЕ: ПРИНОС ЗА ОБЩЕСТВОТО**
***Обръщение на президентите на международните организации по стандартизация по случай световния ден на стандартизацията***

*Mr. RenzoTANI, президент на Международната електротехническа комисия /IEC**/*

Mr. HåkanMURBY, президент на Международната организация по стандартизация /ISO/

*Mr. HamadounTOURÉ, генерален секретар на Международния телекомуникационен съюз /ITU**/*

Светът като “глобално село” носи със себе си редица права и задължения за своите граждани: право на безопасност, сигурност и здраве, право на информация. Задължение на гражданите е да опазват околната среда, както и да спазват правото на сигурност, собственост и лична неприкосновеност на другите. Стандартите помагат на гражданите да упражняват своите права и задължения. Те предоставят на потребителите информация, осигуряват защита, гарантират качеството и безопасността на продуктите и услугите, предписват изисквания или дават указания, свързани с опазване на околната среда и здравето и други важни за гражданите въпроси, включително постигане на социално равенство, сигурност, информация и комуникация и честна търговия.

Светът без стандарти бързо ще изпадне в безизходица. Липсата на стандарти би парализирала транспорта и търговията. Интернет изобщо не би могъл да функционира. Стотици хиляди системи, зависещи от информационните и комуникационни технологии, ще бъдат блокирани и ще спрат работа – правителствени и банкови системи, системи, обслужващи здравеопазването, контрола на въздушния трафик, спасителните служби и дори международната дипломация. Толкова много аспекти на съвременния свят са изцяло зависими от стандартите.

Не бихме могли да преувеличим значимостта на стандартите в нашето всекидневие. Да вземем например стандартите, които правят възможен прочита на това обръщение сега. Ако сте пред екрана на компютъра, стотици са стандартите, които са взети под внимание, за да може компютърът да функционира, за да се осигури достъп до интернет и дори за определянето на шрифта и форматирането на самия текст. Ако текстът е разпечатан, то форматът на листа вероятно отговаря на изискванията на стандарт, който улеснява процесите на разпечатване и разпространение. Електричеството за захранване на вашия компютър или принтер, осветлението, отоплението или климатичната инсталация – всички тези аспекти се опират в различна степен на стандартите.

Помислете си колко трудно, дори опасно би било да извършваме обичайните за нашето ежедневие задачи без стандарти. Стандартите за безопасност на машините ни предпазват на работното място и на местата за прекарване на свободното време. У дома стандартите поддържат електрическите уреди, свързани към националната мрежа, и осигуряват съответствие на нашите хладилници и климатици с предпазните мерки за опазване на околната среда с цел предотвратяване на глобалното затопляне. Нашите аудиосистеми, телевизори, DVD устройства, мобилни телефони и WiFi системи трябва да съответстват на определени стандарти, за да могат да бъдат съвместими с други системи. Къде щяхме да бъдем без стандартите в един все по-технологичен свят - от преносимите видео- и музикални системи до обучението on-line, електронното банково обслужване и сателитните навигационни системи за управление на коли и самолети?

Международните стандарти, разработени от Международната електротехническа комисия /IEC/, Международната организация по стандартизация /ISO/ и Международния телекомуникационен съюз /ITU/ отварят пазари, но наред с това те правят възможно опазването на околната среда, гарантирането на безопасността, сигурността и здравето на гражданите и достъпа до информация и знания. Все повече международните стандарти допринасят за премахването на бариерите между бедни и богати нации. Стандартизацията помага за предоставянето на високо качество при ниски разходи, като гарантира съществуването на конкуренция между търговците. Благодарение на стандартизацията потребителите получават възможността да бъдат информирани при закупуването на продукт или услуга.

Международната стандартизация съществува от преди близо 150 години. Днес, когато съществува разбирането, че стандартите могат значително да разширят пазара за технологичните нововъведения, индустрията инвестира милиарди долари в дейността по стандартизация. Стандартите създават благоприятни условия за лоялна търговия и честни цени. Световните стандарти, разработени, следвайки процесите на откритост и консенсус между всички заинтересовани страни, осигуряват достъп до световните пазари.

И тъй като се движим напред в бъдещето, работата на IEC, ISO и ITU ще продължи да улеснява развитието и разпространението на новите технологии, които ще бъдат основния двигател на световната икономика, допринасящи за добруването и благоденствието на всички жители на нашата планета.

http://www.iso.org/iso/pressrelease?refid=Ref1079