Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
Главно меню

Световен Ден на стандартизацията 2020

Световен Ден на стандартизацията 2020

Всяка година на 14 октомври стандартизационната общност отбелязва Световния ден на стандартизацията. Тази година мотото е

ДА ОПАЗИМ ПЛАНЕТАТА С ПОМОЩТА НА СТАНДАРТИТЕ

Земята е животворният остров в необятността на нашата Слънчева система. Животът на земята зависи от енергията, идваща от слънцето. През последния век обаче, човешките и мащабните индустриални дейности на съвременната ни цивилизация имат значителен принос за природните парникови газове на земята. Те влияят негативно на нашия климат и заедно с това и на всички форми на живот. В същото време бързото увеличение на населението и разрастването на градските райони изискват отговорно използване на ограничените ресурси.

За да намалим човешкото въздействие върху нашата планета са ни необходими политическата воля, конкретни действия и правилните инструменти. Международните стандарти са такъв инструмент. Международните стандарти, разработени от IEC, ISO и ITU, вземат предвид изпитаните и правилни решения за техническите предизвикателства. Те помагат за обмяна на опит и експертно ноу-хау в рамките на развитите и развиващите се страни. Стандартите обхващат всички аспекти на спестяването на енергия, качеството на водата и въздуха. Те определят стандартизирани протоколи и методи за измерване. Широкото им използване спомага за намаляване на въздействието върху околната среда от индустриалното производство и процесите, улеснява повторното използване на ограничени ресурси и подобрява енергийната ефективност.