Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Световен ден на метрологията - Няма по-добри измервания за здравето

От изследване на болестите до разработване на медицински изделия и лечения, секторът на здравеопазването силно зависи от измерване с осигурено качество. Грешките в количествата на лекарствените съставки или в размера на импланта, например, могат да имат пагубни последствия. „Измервания за здравето“ е темата на Световния ден на метрологията тази година, който традиционно се отбелязва на 20 май. Целта му е да признае животоспасяващото значение на измерването по отношение на здравето.

Международно договорените начини за измерване и представяне на резултатите помагат да се гарантира, че медицинските изделия са безопасни и ефикасни, и че дозировката на лекарствата и съставките им е в зависимост от предназначението. Стандартизираното измерване е и от съществено значение за оперативната съвместимост на медицинското оборудване и устройства, както и за споделянето на информация.

В ISO има стотици международни стандарти, които дават съгласувани определения и съдържат методи за измерване. Пример за това е серията стандарти за идентификация на лекарствените продукти. Те се използват за гарантиране на последователно етикетиране и терминология, отсъствието на които може да доведе до неправилни дози или съставки на лекарства. Те също така осигуряват основата за събиране на данни и обмен на информация, свързана с характеристиките на лекарствените продукти, особено съществени за търговски и регулаторни цели.

В основата на този процес е постигането на консенсус за начина на представяне на резултатите от измерванията. ISO 11240 „Информатика в здравеопазването. Идентификация на лекарствени продукти. Елементи на данните и структури за уникална идентификация и обмен на информация относно мерните единици“ е ключов стандарт от тази серия, тъй като гарантира, че термините и идентификаторите, използвани за представяне на единици за измерване, са отразени по стандартизиран начин към основните метрологични понятия. Той дава правила за документиране на състава и силата на лекарствените продукти, по-специално в контекста на идентификацията на лекарствения продукт, определя изискванията за представяне на мерни единици в кодирана форма и предоставя структури и правила за картографиране между различните речници с единици и преводи на езици.

Точното и съпоставимо измерване изисква съгласуваност по отношение на методите и определенията, за което е отговорна Международната система мерни единици, известна и като Брошура SI, публикувана от Международното бюро за мерки и теглилки (BIPM).

Серията стандарти ISO 80000 за величини и единици е изключително съществен елемент от Брошурата SI, тъй като предоставя хармонизирани термини, определения и символи за величини и единици, използвани в науката и инженерството, и осигурява унифициран език за предаване на точна информация относно измерванията между учени и инженери и всеки, който участва в измерването.

Всички тези стандарти, заедно с много други стандарти, посветени на здравето, могат да бъдат закупени от БИС.

Информатика в здравеопазването. Идентификация на лекарствени продукти. Елементи на данните и структури за уникална идентификация и обмен на информация относно мерните единици (ISO 11240:2012)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-80 още

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ISO/TC 215 още