Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Успешно проведено обучение за вътрешни одитори на системи за управление на качеството

**Успешно проведено обучение**

За втори пореден път Българският институт за стандартизация в партньорство с Европейската академия за професионално съвършенство проведе обучение за подготовка на вътрешни одитори на системи за управление на качеството (ISO 9001:2008). В обучението, състояло се от 28 до 30 януари 2009 г., взеха участие 15 представители на организации от различни сектори на икономиката.

Лекторите на семинара представиха подробен анализ на**** БДС EN ISO 9001:2008 "Системи за управление на качеството. Изисквания" и на новостите в тълкуването на неговите изисквания, както и на БДС ЕN ISO 19011:2004 "Указания за одит на системи за управление на качеството и/или за управление на околната среда (ISO 19011:2002)" и БДС ISO ТR 10013:2005. "Указания за разработването на документацията на система за управление на качеството".

В попълнените анкетни карти участниците оцениха високо уменията на лекторите и практическата насоченост на обучението – привеждане на примери и решаване на реални казуси относно провеждането на вътрешни одити и най-често срещани несъответствия.

![image/jpeg](/images/upload/Novini/images/Obuchenie_01.2009_1.jpg)
**Встъпителни думи на изпълнителния директор на БИС г-жа Мая Станева**
![image/jpeg](/images/upload/Novini/images/Obuchenie_01.2009_2.jpg)
**Обсъждане на практическа задача**
![image/jpeg](/images/upload/Novini/images/Obuchenie_01.2009_3.jpg)
**Лектори и участници**