Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред

Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
Главно меню

Уебинар за управление на риска

Българският институт за стандартизация организира уебинар на тема „Указания за управление на риска съгласно БДС ISO 31000:2018 и ръководство за практическото прилагане в отделни сектори (ISO 31000:2018, IEC 31010:2019, ISO 31022:2020, IWA 31:2020)“, който ще се проведе онлайн на 16.04.2021 г. от 10:00 часа.

Успешното управление на риска е предпоставка за разгръщане на пълния потенциал на една организация. Целта на уебинара е участниците да бъдат запознати с основните указания на стандартите и документите, свързани с управлението на риска, както и да получат знания за практически подход при изпълнение на указанията за управление на риска.
Ще бъдат разгледани следните стандарти:
• ISO 31000:2018 Управление на риска. Указания
• IEC 31010:2019 Управление на риска. Методи за оценяване на риска (IEC/ISO 31010:2009)
• ISO 31022:2020 Управление на риска. Указания за управление на правния риск ISO 31022:2020)
• IWA 31:2020 Управление на риска. Указания за използване на ISO 31000 в системи за управление (IWA 31:2020)

Лектор: гл. експерт Петър Лозев, секретар на БИС ТК 34 „Управление на качеството и оценяване на съответствието“.

На участниците в уебинара ще бъдат издадени сертификати за участие и на посочения от тях в регистрационната карта имейл и ще им бъде изпратена презентацията от уебинара.

Такса за участие: 150.00 лв. с ДДС.
За всеки следващ участник от една организация: 125.00 лв. с ДДС.
За членове на БИС: 125.00 лв. с ДДС.

Желаещите да участват е необходимо да попълнят и изпратят регистрационна карта на посочения в нея имейл най-късно до 15.00 ч. на 15.04.2021 г.

Записалите се за участие ще получат имейл с линк и парола за уебинара, както и допълнителни указания.

За повече информация: Силвия Тодорова, тел. 02 8174 505; 0888002982
ел. поща: silvia.todorova@bds-bg.org