Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред

Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
Главно меню

Видове членство

Вие можете да станете член на БИС под различни форми, като всяка от тях Ви дава определени права:

Активен участник

 1. Участва със свои представители и гласува в Общото събрание
 2. Участва в органите на управление на БИС
 3. Получава безплатно официалния бюлетин, каталога на стандартите, годишния доклад за дейността на БИС, електронния информационен бюлетин и други информационни издания
 4. Получава отстъпка в цените при участие в семинари, конференции и курсове за обучение, организирани от БИС
 5. Получава отстъпка при покупка на стандарти, стандартизационни документи и специализирани издания на БИС
 6. Получава постоянно безплатна информация за проектите на българските, европейските и международните стандарти от областта на съответния технически комитет, в който участва, за становища и мнения
 7. Получава безплатно работните документи при спазване на авторските права и правата за разпространение на БИС
 8. Участва в пленарните и в работните заседания на техническия комитет, в който участва, и гласува при вземане на решения чрез гласуване, вкл. гласува по проектите на българските стандарти, които се разработват в техническия комитет
 9. Предлага теми за включване в работната програма на техническия комитет, в който участва
 10. Участва с експерти за изпълнение на конкретни задачи от работата на техническия комитет, в който участва
 11. Номинира експерти за участие в работните органи на европейските и международните организации по стандартизация.

Образец на заявка
Декларация

Наблюдател

 1. Участва със свои представители и гласува в Общото събрание
 2. Участва в органите на управление на БИС
 3. Получава безплатно официалния бюлетин, каталога на стандартите, годишния доклад за дейността на БИС, електронния информационен бюлетин и други информационни издания
 4. Получава информация за изпълнението на работната програма на техническите комитети, в които е избрал да участва като наблюдател
 5. Получава отстъпка в цените при участие в семинари, конференции и курсове за обучение, организирани от БИС
 6. Получава отстъпка при покупка на стандарти, стандартизационни документи и специализирани издания на БИС
 7. Има право да участва в работните срещи на съответния БИС/ТК чрез упълномощения си представител, но без право на глас при вземане на решения чрез гласуване
 8. Може да предлага експерти в работни групи за разработване на стандарти по конкретни теми от работната програма.

Образец на заявка
Декларация

Корпоративен член

 1. Участва със свои представители и гласува в Общото събрание
 2. Участва в органите на управление на БИС
 3. Получава безплатно официалния бюлетин, каталога на стандартите, годишния доклад за дейността на БИС, електронния информационен бюлетин и други информационни издания
 4. Получава отстъпка в цените при участие в семинари, конференции и курсове за обучение, организирани от БИС.

Образец на заявка

Членовете на БИС получават удостоверения за членство за съответната година след заплащане на членския си внос.