Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Трета съвместна годишна среща на европейските организации по стандартизация CEN и CENELEC (26-28 юни, Кипър)

**Трета съвместна годишна среща на европейските организации по стандартизация CEN и CENELEC (26-28 юни, Кипър)** **НОВИ ХОРИЗОНТИ ЗА ЕВРОПЕЙСКАТА СТАНДАРТИЗАЦИЯ**

В периода от 26-28 юни 2007 г. в Лимасол, Кипър, се проведе третата съвместна годишна среща на европейските организации по стандартизация CEN и CENELEC. В рамките на тази среща се състояха 47-та Генерална асамблея на CENELEC и 33-та Генерална асамблея на CEN. Това събитие се оказа отлична възможност за членовете на двете организации да обсъдят бъдещето на европейската стандартизация и да вземат съвместни решения в тази област. На срещата в кипърската столица се взе решение за укрепване на ценностите и принципите на европейската стандартизация чрез създаване на нова европейска стандартизационна система, която да бъде отворена, гъвкава, динамична и способна да отговори на предизвикателствата на нововъзникващите технологии и все по-глобализиращия се свят.

Решенията от Кипър са в резултат на инициативата за формиране на бъдещата рамка на европейската стандартизация (Future Landscape of European Standardization – FLES). Първите действия, които трябва да бъдат извършени, са насочени към:

Чрез тези действия на CEN и CENELEC ще се повиши ефективността на европейската стандартизационна система, ще се засили подкрепата за международните органи по стандартизация и ще се осигури съвместен дългосрочен подход за подпомагане на конкурентоспособността в Европа в условията на глобална икономика.