Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция Оценяване на съответствието – сертификация на системи за управлениеЕтап: Предаден за превод
Начало: 2020-02-21
Край:
Статус: Действащ

Свързани международни стандарти
IDT ISO 22514-5:2019 ISO/TC 69/SC 4

Заглавие на български

Статистически методи в управлението на процес. Възможности и изпълнение. Част 5: Оценки за възможностите на процеса и представяне на характеристиките на качествени признаци (ISO 22514-5:2019)

Заглавие на английски

Statistical methods in process management - Capability and performance - Part 5: Process capability estimates and performance for attributive characteristics

Област на действие на български

Няма информация

Област на действие на английски

Няма информация

Технически комитет


ICS

Няма информация

Директиви

Няма информация