Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
ISO 14001 - Системи за управление по отношение на околната среда. Практическо ръководство за МСПЕтап: Приемане от ТК/ПРГ
Начало: 2016-12-21
Край:
Статус: Действащ

Свързани международни стандарти
IDT EN 50575:2014/A1:2016 CLC/TC 20

Заглавие на български

Силови, контролни и съобщителни кабели. Кабели за общо приложение при строително-монтажни дейности, които са обект на изисквания за реакция на огън

Заглавие на английски

Power, control and communication cables - Cables for general applications in construction works subject to reaction to fire requirements

Област на действие на български

Това изменение обхваща следните промени: - променя абзаца за връзка към други регламенти, различни от CPR в предговора - променя таблица ZZ.2 чрез AVPC система за предвиденото използване "за използвания, подложени на регламенти за опасни вещества"

Област на действие на английски

This amendment covers the following changes : - amend the paragraph on relation to other regulation than CPR in the Foreword - amend Table ZZ.2 by an AVCP system for the intended use "for uses subject to regulations on dangerous substances".

Технически комитет


ICS


Директиви