Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 31000 Управление на риска – основни стандартиЕтап: Включен в работната програма
Начало: 2020-03-25
Край:
Статус: Действащ

Свързани международни стандарти
IDT EN 14351-2:2018 CEN/TC 33

Заглавие на български

Прозорци и врати. Стандарт за продукт, технически характеристики. Част 2: Вътрешни врати

Заглавие на английски

Windows and doors - Product standard, performance characteristics - Part 2: Internal pedestrian doorsets

Област на действие на български

Този европейски стандарт определя независими от материала технически характеристики, които са приложими към вътрешни врати без характеристики за устойчивост на огън и/или пропускане на дим. Този документ е приложим за вътрешни врати, предназначени да се използват в строителството: - за пътища за евакуация които не са застрашени от огън и/или пропускане на дим; - за специфични употреби с определени изисквания; - за комуникация само. Забележка: Тези предназначения могат да се комбинират, например за евакуационни пътища със определени изисквания. Продуктите обхванати в този европейски стандарт са механично или ръчно задвижвани вътрешни врати и прегради с единични или двойни крила, които са комплектувани с: - съответния строителен обков; - приспособления за затваряне на врата. Забележка: Ръчно задвижвани врати с приспособления за затваряне не са механично задвижвани врати. - интегрирани горни осветителни крила; - ограничителни строителни части, доколкото са налични, в единична (обща) рамка или каса за монтаж в общ строителен отвор. Този европейски стандарт не се прилага за: - врати за промишлени, търговски сгради и за гаражи съгласно EN 13241-1; - външни врати съгласно EN 14351-1; - крила на врати пуснати на пазара самостоятелно; - каси на врати пуснати на пазара самостоятелно; - механично задвижвани врати за пешеходци съгласно EN 16361. Емисията от шум на механично задвижвани вътрешни, интериорни врати не се счита за опасност; следователно този стандарт не съдържа някакви специфични изисквания за шум.

Област на действие на английски

This European Standard identifies material independent performance characteristics, except resistance to fire and smoke control characteristics, which are applicable to internal pedestrian doorsets. Fire resisting and/or smoke control characteristics for pedestrian doorsets and openable windows are covered by EN 16034. This European Standard applies to doorsets intended to be used internally for construction works as: - intended use a) in escape routes; - intended use b) for specific uses with specific requirements; - intended use c) for communication only. NOTE 1 These above intended uses can be combined, for example escape routes with specific requirements. For internal pedestrian doorsets with resistance to fire and /or smoke control characteristics, this standard should only apply in conjunction with EN 16034. Products covered by this European Standard are power operated hinged or manually operated internal pedestrian doorsets and screens with flush or panelled leaves, single or double leaf, which could be completed with: - related building hardware; - door closing devices; - integral fanlights; - adjacent parts that are contained within a single frame for inclusion in a single aperture. NOTE 2 Manually operated doors with door closing devices are not considered to be power operated doors. Products covered by this European Standard are not assessed for structural applications. This European Standard does not apply to: - industrial, commercial and garage doors and gates according to EN 13241; - external pedestrian doorsets according to EN 14351-1; - door leaves placed on the market as a single unit; - door frames placed on the market as a single unit; - power operated pedestrian doorsets, other than swing type, according to EN 16361. Doorsets can be placed on the market with their component (leaf and frame) separate when each of these components are clearly identified. This European Standard does not deal with any specific requirements on noise emitted from internal power operated hinged doorsets as their noise emission is not considered to be a relevant hazard.

Технически комитет


ICS


Директиви