Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Включва текстове от БДС EN ISO 9001:2015 и СД ISO/TS 9002:2016.Етап: Предаден в отдел „ИД”
Начало: 2020-06-02
Край:
Статус: Действащ

Свързани международни стандарти
IDT EN 1026:2016 CEN/TC 33

Заглавие на български

Прозорци и врати. Въздухопроницаемост. Метод за изпитване

Заглавие на английски

Windows and doors - Air permeability - Test method

Област на действие на български

Този европейски стандарт описва метод за изпитване, който се използва за определяне на въздухопроницаемостта на монтирани прозорци и комплекти врати от всякакъв материал, когато са подложени на положително или отрицателно налягане. Този метод за изпитване е разработен, като са взети под внимание условията при употреба, когато прозореца или вратата е монтиран в съответствие със спецификацията на производителя и изискванията на съответните европейски стандарти и системи от правила в практиката. Този европейски стандарт не се прилага за съединенията между касата на прозореца или вратата и конструкцията на сградата.

Област на действие на английски

This European Standard defines the test method to be used to determine the air permeability of completely assembled windows and doorsets of any material, when submitted to positive or negative test pressures. This test method is designed to take account of conditions in use, when the window or doorset is installed in accordance with the manufacturer’s specification and the requirements of relevant European Standards and codes of practice. This European Standard does not apply to the joints between the window or doorset frame and the building construction.

Технически комитет


ICS


Директиви

Няма информация