Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
ISO 14001 - Системи за управление по отношение на околната среда. Практическо ръководство за МСПЕтап: Предаден в отдел „ИД”
Начало: 2016-01-25
Край:
Статус: Действащ

Свързани международни стандарти
EN 60851-3:2009/A1:2013 CLC/TC 55

Заглавие на български

Намотъчни проводници. Методи за изпитване. Част 3: Механични свойства (IEC 60851-3:2009/A1:2013)

Заглавие на английски

Winding wires - Test methods - Part 3: Mechanical properties

Област на действие на български

Няма информация

Област на действие на английски

Няма информация

Технически комитет


ICS


Директиви

Няма информация