Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция Оценяване на съответствието – сертификация на системи за управлениеЕтап: Предаден в отдел „ИД”
Начало: 2014-10-10
Край:
Статус: Действащ

Свързани международни стандарти
EN 60745-2-3:2011/A2:2013 CLC/TC 116

Заглавие на български

Ръчни електроинструменти. Безопасност. Част 2-3: Специфични изисквания за шлифовъчни машини, полировъчни машини и дисков тип шлифовъчни машини с шкурка (IEC 60745-2-3:2006/A2:2012, с промени)

Заглавие на английски

Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-3: Particular requirements for grinders, polishers and disk-type sanders

Област на действие на български

Няма информация

Област на действие на английски

Няма информация

Технически комитет


ICS


Директиви