Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Включва текстове от БДС EN ISO 9001:2015 и СД ISO/TS 9002:2016.Етап: Предаден в отдел „ИД”
Начало: 2020-06-03
Край:
Статус: Действащ

Свързани международни стандарти
EN 13050:2011 CEN/TC 33

Заглавие на български

Окачени фасади. Водонепропускливост. Лабораторно изпитване при динамични условия на въздушно налягане и пръскане с вода

Заглавие на английски

Curtain Walling - Watertightness - Laboratory test under dynamic condition of air pressure and water spray

Област на действие на български

Този европейски стандарт определя допълнителен метод за изпитване, който може да се използва, когато се оценява водонепропускливостта на окачени фасади заедно с фиксираните им и отваряемите им части. Това допълнително изпитване не се изисква за целите на класифицирането и то трябва да се използва само, когато бъдещия класификатор определи това за необходимо. В него се описва как външната страна на образец на окачена фасада може да бъде подложен на непрекъснато пръскане с вода и с въздушни струи, с постоянни импулси на положително налягане на въздуха от външната страна на образеца за изпитване. Този стандарт се прилага за всички окачени фасади, както са определени в EN 13830.

Област на действие на английски

This European Standard defines an additional test method which may be used when assessing the watertightness of curtain walling, both its fixed and openable parts. It is a supplementary test, not required for classification purposes, and it should be used only when the project specifier has determined its necessity. This European Standard describes how the outside face of a curtain walling specimen should be subjected to a continuous spray of water and a turbulent airflow, with continuous pulses of positive air pressure on the outside of the test specimen generated from within the chamber. This European Standard applies to any curtain walling product as defined in EN 13830.

Технически комитет


ICS


Директиви

Няма информация