Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция Оценяване на съответствието – сертификация на системи за управлениеЕтап: Предаден в отдел „ИД”
Начало: 2020-07-03
Край:
Статус: Действащ

Свързани международни стандарти
EN 50525-2-72:2011 CLC/TC 20

Заглавие на български

Електрически кабели. Силови кабели за ниско напрежение за обявени напрежения до 450/750 V (Uo/U) включително. Част 2-72: Кабели за общо приложение. Плоски делими кабели (шнурове) с термопластична РVС изолация

Заглавие на английски

Electric cables - Low voltage energy cables of rated voltages up to and including 450/750 V (U0/U) - Part 2-72: Cables for general applications - Flat divisible cables (cords) with thermoplastic PVC insulation

Област на действие на български

Няма информация

Област на действие на английски

This European Standard applies to thermoplastic (PVC) insulated flat divisible flexible cables. The cables are of rated voltage U0/U 300/300 V. The cables are intended for use indoors as internal wiring or direct supply connection to luminaires. The maximum conductor operating temperature for the cables in this standard is 60 °C. NOTE HD 516 contains extensive guidance on the safe use of cables in this standard. This EN 50525-2-72 should be read in conjunction with EN 50525-1, which specifies general requirements.

Технически комитет


ICS


Директиви