Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
„Абонамент за актуалност на български стандарти”Етап: Предаден за превод
Начало: 2017-03-08
Край:
Статус: Действащ

Свързани международни стандарти
EN 12978:2003+A1:2009 CEN/TC 33

Заглавие на български

Врати за промишлени и търговски сгради и за гаражи. Устройства за безопасност на механизирани врати. Изисквания и методи за изпитване

Заглавие на английски

Industrial, commercial and garage doors and gates - Safety devices for power operated doors and gates - Requirements and test methods

Област на действие на български

1.1 Общи приложения Този европейски стандарт се прилага за проектиране и изпитване на чувствителни средства за защита, където средството се използва за разпознаване на субекти, включително за специални приложения, бавно движещи се възрастни хора, бавно движещи се хора с увреждания и деца, които могат да бъдат изложени на нараняване от механизираните врати. Този стандарт обхваща също устройства за безопасност за врати за търговски сгради, като ролетни капаци и ролетни решетки. Този стандарт описва всички значими опасности, изброени в приложение А и определя изискванията относно предотвратяването или намаляването на тези рискови ситуации. Този европейски стандарт не се прилага за защитно оборудване за монтаж на врати, които са предназначени за различната степен на използване, отколкото е описано по-горе, като например: - врати на превозни средства; - врати на асансьори; - текстилни театрални завеси; - врати за зоологически градини.

Област на действие на английски

1.1 General This European Standard applies for design, construction and testing of sensitive protective devices where the device is used to detect pedestrians including in particular applications, slow moving elderly persons, slow moving disabled persons and children who may be exposed to injury by power operated doors, gates and barriers, electrically powered from a public supply and intended for installation in areas in the reach of persons, and for which the main intended uses are giving safe access for goods and vehicles accompanied or driven by persons in industrial, commercial, public or residential premises. This standard also covers safety devices for commercial doors such as rolling shutters and rolling grilles when used as doors on retail premises which are mainly provided for the access of persons rather than vehicles or goods. This standard deals with all significant hazards listed in annex A and specifies requirements to eliminate or minimise them. This standard covers the requirements for electrical powered safety devices using mains supply provided for installation on or used in conjunction with powered doors in order to avoid hazardous situations which can be encountered when a door is used normally. The sensitive protective device is designed to give a change in the output signal switching device which may be used to provide protection for the person being at risk. It applies to ready to use sensitive protective device and integrated sensitive protective device (mounted on or connected to a power operated door in normal use). This standard only applies to door safety devices manufactured after the date of publication. 1.2 Exclusions This European Standard does not apply to protective equipment for installation on doors which are intended for a different use than the one described above such as: - lock gates and dock gates; - doors on lifts; - doors on vehicles; - doors mainly for the retention of animals; - theatre textile curtains;

Технически комитет


ICS


Директиви