Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
„Абонамент за актуалност на български стандарти”Етап: Предаден в отдел „ИД”
Начало: 2020-04-28
Край:
Статус: Действащ

Свързани международни стандарти
EN 60332-2-1:2004 CLC/TC 20

Заглавие на български

Изпитване на електрически и оптични кабели на въздействие на огън. Част 2-1: Изпитване при вертикално разпространение на пламъка на единичен малък изолиран проводник или кабел. Апаратура (IEC 60332-2-1:2004)

Заглавие на английски

Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 2-1: Test for vertical flame propagation for a single small insulated wire or cable - Apparatus

Област на действие на български

Този стандарт определя апаратурата за изпитване на устойчивост на вертикално разпространение на пламък за електрически единичен малък вертикален изолиран проводник или кабел, или влакнесто-оптичен кабел в условия на пожар. Процедурата заедно с информационно приложение с препоръчителни изисквания за характеристики е дадена в EN 60332-2-2. Има статут на стандарт за безопасност на група продукти в съответствие с ръководство 104 на ІЕС.

Област на действие на английски

Specifies the test apparatus for testing the resistance to vertical flame propagation for a single small vertical electrical insulated conductor or cable, or optical fibre cable, under fire conditions. The procedure, together with an informative annex of recommended requirements for performance, is given in EN 60332-2-2. Has the status of a group safety publication in accordance with IEC Guide 104.

Технически комитет


ICS


Директиви