Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция Оценяване на съответствието – сертификация на системи за управлениеЕтап: Предаден в отдел „ИД”
Начало: 2020-06-09
Край:
Статус: Действащ

Свързани международни стандарти
EN 60719:1993 CLC/TC 20

Заглавие на български

Изчисление на долната и горната граница на средните външни размери на кабели с кръгли медни токопроводими жила за обявено напрежение до 450/ 750 V включително (IEC 60719:1992)

Заглавие на английски

Calculation of the lower and upper limits for the average outer dimensions of cables with circular copper conductors and of rated voltages up to and including 450/750 V

Област на действие на български

Този стандарт определя метода за изчисляване на долните и горните граници на средния външен диаметър на кабели и на външните размери на плоски шнурове с кръгли медни проводници за обявено напрежение до 450/750 V включително.

Област на действие на английски

Specifies a method for the calculation of the lower and upper limits for the average outer diameter of cables and the outer dimensions of flat cords with circular copper conductors and of rated voltages up to and including 450/750 V.

Технически комитет


ICS

Няма информация

Директиви