Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Включва текстове от БДС EN ISO 9001:2015 и СД ISO/TS 9002:2016.Етап: Одобряване
Начало: 2020-04-27
Край:
Статус: Действащ

Свързани международни стандарти
IDT ISO 7870-2:2013 ISO/TC 69/SC 4

Заглавие на български

Контролни карти. Част 2: Контролни карти на Shewhart (ISO 7870-2:2013)

Заглавие на английски

Control charts - Part 2: Shewhart control charts

Област на действие на български

Този международен стандарт въвежда ръководство за използването и разбирането на карта за контрол съгласно подхода Shewhart (Шухарт) в методите за статистически контрол на процеса. Този международен стандарт е ограничен до разработка на методи за статистически контрол на процеси с помощта само на системата от карти на Shewhart (Шухарт). Всеки допълнителен материал, който е в съответствие с подхода Shewhart (Шухарт), като например използването на предупредителни граници, се представи накратко анализ на моделите на тенденции и възможности на процеса. Има, обаче, няколко други вида процедури за контролна карта, общо описание на които могат да бъдат намерени в ISO 7870-1.

Област на действие на английски

This International Standard establishes a guide to the use and understanding of the Shewhart control chart approach to the methods for statistical control of a process. This International Standard is limited to the treatment of statistical process control methods using only the Shewhart system of charts. Some supplementary material that is consistent with the Shewhart approach, such as the use of warning limits, analysis of trend patterns and process capability is briefly introduced. There are, however, several other types of control chart procedures, a general description of which can be found in ISO 7870-1.

Технически комитет


ICS

Няма информация

Директиви

Няма информация