Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 Системи за управление на качеството – основни стандартиПреводи към ТК-83

Номер:   Статус:   ТК:   Етап:    

Номер
ТК
Начало
Край
БДС EN 1112:2008
EN 1112:2008
Етап: Стандартизационна редакция
ТК-83
2020-05-19
Душове за санитарна арматура. Изпускателни отвори за душове за санитарна арматура за захранващи системи с вода тип 1 и тип 2. Общи технически изисквания
Sanitary tapware - Shower outlets for sanitary tapware for water supply systems of type 1 and type 2 - General technical specification
БДС EN 12566-1:2017
EN 12566-1:2016
Етап: Предаден в отдел „ИД”
ТК-83
2020-01-27
Малки пречиствателни съоръжения до 50 еквивалентен брой жители. Част 1: Предварително изработени септични ями
Small wastewater treatment systems for up to 50 PT - Part 1: Prefabricated septic tanks
БДС EN 12566-3:2017
EN 12566-3:2016
Етап: Предаден в отдел „ИД”
ТК-83
2020-05-08
Малки пречиствателни съоръжения до 50 еквивалентен брой жители. Част 3: Предварително изработени и/или сглобени на място съоръжения за пречистване на битови отпадъчни води
Small wastewater treatment systems for up to 50 PT - Part 3: Packaged and/or site assembled domestic wastewater treatment plants
БДС EN 12566-4:2017
EN 12566-4:2016
Етап: Техническа редакция
ТК-83
2020-05-19
Малки пречиствателни съоръжения до 50 еквивалентен брой жители. Част 4: Септични ями, сглобени на място от комплекти от сглобяеми елементи
Small wastewater treatment systems for up to 50 PT - Part 4: Septic tanks assembled in situ from prefabricated kits
БДС EN 12566-6:2017
EN 12566-6:2016
Етап: Техническа редакция
ТК-83
2020-05-19
Малки пречиствателни съоръжения до 50 еквивалентен брой жители. Част 6: Предварително изработени пречиствателни съоръжения, използвани за оттока от септични ями
Small wastewater treatment systems for up to 50 PT - Part 6: Prefabricated treatment units for septic tank effluent
БДС EN 12566-7:2017
EN 12566-7:2016
Етап: Техническа редакция
ТК-83
2020-05-19
Малки пречиствателни съоръжения до 50 еквивалентен брой жители. Част 7: Предварително изработени пречиствателни съоръжения за допречистване
Small wastewater treatment systems for up to 50 PT - Part 7: Prefabricated tertiary treatment units
БДС EN 1610:2016
EN 1610:2015
Етап: Техническа редакция
ТК-83
2020-03-17
Изграждане и изпитване на канализационни системи
Construction and testing of drains and sewers

7 намерени, страница 1 от 1 Печат на резултата от търсенето        1