Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 Системи за управление на качеството – основни стандартиПреводи към ТК-81

Номер:   Статус:   ТК:   Етап:    

Номер
ТК
Начало
Край
БДС EN 13598-1:2011
EN 13598-1:2010
Етап: Връщане от отдел „ИД” за доработване
ТК-81
2016-01-05
Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорно подземно отвеждане на отпадъчни води и канализация. Непластифициран поли(винилхлорид) (PVC-U), полипропилен (PP) и полиетилен (PE). Част 1: Изисквания за спомагателни свързващи части, включващи плитки ревизионни шахти
Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) - Part 1: Specifications for ancillary fittings including shallow inspection chambers
БДС EN 513:2019
EN 513:2018
Етап: Предаден в отдел „ИД”
ТК-81
2020-01-31
Пластмаси. Профили от поливинилхлорид (PVC). Определяне на устойчивост на изкуствено стареене
Plastics - Poly(vinyl chloride) (PVC) based profiles - Determination of the resistance to artificial weathering
БДС EN ISO 11173:2017
EN ISO 11173:2017
Етап: Предаден в отдел „ИД”
ТК-81
2020-01-31
Термопластични тръби. Определяне на устойчивост на външни удари. Стъпаловиден метод (ISO 11173:1994)
Thermoplastics pipes - Determination of resistance to external blows - Staircase method (ISO 11173:1994)
БДС EN ISO 1133-1:2012
EN ISO 1133-1:2011
Етап: Техническа редакция
ТК-81
2016-09-01
2016-10-30
Пластмаси. Определяне индекса на стопилка по маса (MFR) и индекса на стопилка по обем (MVR) на термопластични материали. Част 1: Стандартен метод (ISO 1133-1:2011)
Plastics - Determination of the melt mass-flow rate (MFR) and melt volume-flow rate (MVR) of thermoplastics - Part 1: Standard method (ISO 1133-1:2011)
БДС EN ISO 1133-2:2012
EN ISO 1133-2:2011
Етап: Техническа редакция
ТК-81
2016-09-01
2016-10-30
Пластмаси. Определяне индекса на стопилка по маса (MFR) и индекса на стопилка по обем (MVR) на термопластични материали. Част 2: Метод за изпитване на материали, чувствителни спрямо зависимостта време-температура и/или влага (ISO 1133-2:2011)
Plastics - Determination of the melt mass-flow rate (MFR) and melt volume-flow rate (MVR) of thermoplastics - Part 2: Method for materials sensitive to time-temperature history and/or moisture (ISO 1133-2:2011)
БДС EN ISO 1183-1:2019
EN ISO 1183-1:2019
Етап: Предаден в отдел „ИД”
ТК-81
2020-01-27
Пластмаси. Методи за определяне на плътността на неразпенени пластмаси. Част 1: Имерсионен метод, пикнометричен метод с течност и титриметричен метод (ISO 1183-1:2019, коригирана версия от 2019-05)
Plastics - Methods for determining the density of non-cellular plastics - Part 1: Immersion method, liquid pycnometer method and titration method (ISO 1183-1:2019, Corrected version 2019-05)
БДС EN ISO 1183-2:2019
EN ISO 1183-2:2019
Етап: Предаден в отдел „ИД”
ТК-81
2020-01-27
Пластмаси. Методи за определяне на плътността на неразпенени пластмаси. Част 2: Метод с колона с градиент за плътност (ISO 1183-2:2019)
Plastics - Methods for determining the density of non-cellular plastics - Part 2: Density gradient column method (ISO 1183-2:2019)
БДС EN ISO 2507-1:2017
EN ISO 2507-1:2017
Етап: Предаден в отдел „ИД”
ТК-81
2020-01-31
Термопластични тръби и свързващи части. Температура на размекване по Vicat. Част 1: Общ метод за изпитване (ISO 2507-1:1995)
Thermoplastics pipes and fittings - Vicat softening temperature - Part 1: General test method (ISO 2507-1:1995)
БДС EN ISO 2507-2:2017
EN ISO 2507-2:2017
Етап: Предаден в отдел „ИД”
ТК-81
2020-01-31
Термопластични тръби и свързващи части. Температура на размекване по Vicat. Част 2: Условия за изпитване на тръби и свързващи части от непластифициран поли(винилхлорид) (PVC-U) или хлориран поли(винилхлорид) (PVC-U) и на тръби от поли(винихлорид) с повишена устойчивост на удар (PVC-HI) (ISO 2507-2:1995)
Thermoplastics pipes and fittings - Vicat softening temperature - Part 2: Test conditions for unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) or chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C) pipes and fittings and for high impact resistance poly (vinyl chloride) (PVC-HI) pipes (ISO 2507-2:1995)
БДС EN ISO 3127:2017
EN ISO 3127:2017
Етап: Предаден в отдел „ИД”
ТК-81
2020-01-31
Tермопластични тръби. Метод за определяне на устойчивост на външен удар по метода на часовниковата стрелка (ISO 3127:1994)
Thermoplastics pipes - Determination of resistance to external blows - Round-the-clock method (ISO 3127:1994)
БДС EN ISO 9852:2017
EN ISO 9852:2017
Етап: Предаден в отдел „ИД”
ТК-81
2020-01-31
Тръби от непластифициран поли(винилхлорид) (PVC-U). Устойчивост на дихлорметан при определена температура (DCMT). Метод за изпитване (ISO 9852:2007)
Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) pipes - Dichloromethane resistance at specified temperature (DCMT) - Test method (ISO 9852:2007)
СД CEN/TS 12201-7:2014
CEN/TS 12201-7:2014
Етап: Връщане от отдел „ИД” за доработване
ТК-81
2016-01-05
Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване, отводняване и напорна канализация. Полиетилен (РЕ). Част 7: Указания за оценяване на съответствието
Plastics piping systems for water supply, and for drainage and sewerage under pressure - Polyethylene (PE) - Part 7: Guidance for the assessment of conformity
СД CEN/TS 1555-7:2013
CEN/TS 1555-7:2013
Етап: Връщане от отдел „ИД” за доработване
ТК-81
2016-01-05
Пластмасови тръбопроводни системи за газоснабдяване. Полиетилен (РЕ). Част 7: Ръководство за оценяване на съответствието
Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels - Polyethylene (PE) - Part 7: Guidance for the assessment of conformity

13 намерени, страница 1 от 1 Печат на резултата от търсенето        1