Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
ISO 14001 - Системи за управление по отношение на околната среда. Практическо ръководство за МСППреводи към ТК-68

Номер:   Статус:   ТК:   Етап:    

Номер
ТК
Начало
Край
БДС EN 12697-17:2017
EN 12697-17:2017
Етап: Предаден в отдел „ИД”
ТК-68
2019-12-10
Асфалтови смеси. Методи за изпитване. Част 17: Загуба на частици от пробно тяло от дрениращ асфалт
Bituminous mixtures - Test methods - Part 17: Particle loss of porous asphalt specimens
БДС EN 12767:2019
EN 12767:2019
Етап: Предаден в отдел „ИД”
ТК-68
2020-02-20
Пасивна безопасност на носещи конструкции за пътни принадлежности. Изисквания и методи за изпитване
Passive safety of support structures for road equipment - Requirements and test methods
БДС EN 13036-1:2011
EN 13036-1:2010
Етап: Предаден в отдел „ИД”
ТК-68
2020-01-20
Характеристики на повърхността на настилката за пътища и летища. Методи за изпитване. Част 1: Измерване на дълбочината на макротекстурата чрез използване на пясъчно петно
Road and airfield surface characteristics - Test methods - Part 1: Measurement of pavement surface macrotexture depth using a volumetric patch technique
БДС EN 13036-4:2012
EN 13036-4:2011
Етап: Предаден в отдел „ИД”
ТК-68
2020-01-20
Характеристики на повърхността на настилката. Методи за изпитване. Методи за измерване на съпротивлението при хлъзгане/приплъзване на повърхността. Част 4: Изпитване с махало
Road and airfield surface characteristics - Test methods - Part 4: Method for measurement of slip/skid resistance of a surface: The pendulum test
БДС EN 13108-21:2016
EN 13108-21:2016
Етап: Предаден в отдел „ИД”
ТК-68
2019-12-10
Асфалтови смеси. Изисквания за материалите. Част 21: Производствен контрол в предприятието
Bituminous mixtures - Material specifications - Part 21: Factory Production Control
БДС EN 13108-9:2016
EN 13108-9:2016
Етап: Предаден в отдел „ИД”
ТК-68
2019-12-10
Асфалтови смеси. Изисквания за материалите. Част 9: Асфалт за ултратънки настилки (AUTL)
Bituminous mixtures - Material specifications - Part 9: Asphalt for Ultra-Thin Layer (AUTL)
БДС EN 13285:2018
EN 13285:2018
Етап: Предаден в отдел „ИД”
ТК-68
2019-12-10
Смеси от несвързани материали. Изисквания
Unbound mixtures - Specifications
БДС EN 13286-40:2003
EN 13286-40:2003
Етап: Предаден в отдел „ИД”
ТК-68
2020-01-14
Несвързани и хидравлично свързани смеси. Част 40: Метод за изпитване за определяне на якостта на директен опън на хидравлично свързани смеси
Unbound and hydraulically bound mixtures - Part 40: Test method for the determination of the direct tensile strength of hydraulically bound mixtures
БДС EN 13286-42:2003
EN 13286-42:2003
Етап: Предаден в отдел „ИД”
ТК-68
2020-01-14
Несвързани и хидравлично свързани смеси. Част 42: Метод за изпитване за определяне на якостта на индиректен опън на хидравлично свързани смеси
Unbound and hydraulically bound mixtures - Part 42: Test method for the determination of the indirect tensile strength of hydraulically bound mixtures
БДС EN 13286-45:2004
EN 13286-45:2003
Етап: Предаден в отдел „ИД”
ТК-68
2020-01-14
Несвързани и хидравлично свързани смеси. Част 45: Метод за изпитване за определяне на времето за полагане на хидравлично свързани смеси
Unbound and hydraulically bound mixtures - Part 45: Test method for the determination of the workability period of hydraulically bound mixtures
БДС EN 13286-49:2005
EN 13286-49:2004
Етап: Предаден в отдел „ИД”
ТК-68
2020-01-14
Несвързани и хидравлично свързани смеси. Част 49: Изпитване за ускорено набъбване на почви, обработени с вар или хидравлично свързващо вещество
Unbound and hydraulically bound mixtures - Part 49: Accelerated swelling test for soil treated by lime and/or hydraulic binder
СД CEN/TR 16958:2018
CEN/TR 16958:2017
Етап: Предаден в отдел „ИД”
ТК-68
2020-01-20
Материали за пътна маркировка. Условия за премахване/прикриване на пътна маркировка
Road marking materials - Conditions for removing/masking road markings

12 намерени, страница 1 от 1 Печат на резултата от търсенето        1