Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Включва текстове от БДС EN ISO 9001:2015 и СД ISO/TS 9002:2016.Преводи към ТК-67

Номер:   Статус:   ТК:   Етап:    

Номер
ТК
Начало
Край
БДС EN 12597:2014
EN 12597:2014
Етап: Предаден за превод
ТК-67
2020-02-25
Битуми и битумни свързващи материали. Терминология
Bitumen and bituminous binders - Terminology
БДС EN 12916:2019
EN 12916:2019
Етап: Предаден за превод
ТК-67
2020-02-25
Нефтопродукти. Определяне на типове ароматни въглеводороди в средни дестилати. Метод на високоефективна течна хроматография и доказване чрез показателя на пречупване
Petroleum products - Determination of aromatic hydrocarbon types in middle distillates - High performance liquid chromatography method with refractive index detection
БДС EN 13074-1:2019
EN 13074-1:2019
Етап: Предаден за превод
ТК-67
2020-02-25
Битуми и битумни свързващи вещества. Възстановяване на свързващото вещество от битумни емулсии, от разредени или пластифицирани битуми. Част 1: Възстановяване чрез изпарение
Bitumen and bituminous binders - Recovery of binder from bituminous emulsion or cut-back or fluxed bituminous binders - Part 1: Recovery by evaporation
БДС EN 13074-2:2019
EN 13074-2:2019
Етап: Предаден за превод
ТК-67
2020-02-25
Битуми и битумни свързващи вещества. Възстановяване на свързващото вещество от битумни емулсии, от разредени или пластифицирани битуми. Част 2: Стабилизиране след възстановяване чрез изпарение
Bitumen and bituminous binders - Recovery of binder from bituminous emulsion or cut-back or fluxed bituminous binders - Part 2: Stabilization after recovery by evaporation
БДС EN 13358:2019
EN 13358:2019
Етап: Предаден за превод
ТК-67
2020-02-25
Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне на дестилационните характеристики на разредени и пластифицирани битумни свързващи вещества, произведени с минерални пластификатори
Bitumen and bituminous binders - Determination of the distillation characteristics of cut-back and fluxed bituminous binders made with mineral fluxes
БДС EN 15486:2008
EN 15486:2007
Етап: Техническа редакция
ТК-67
2020-03-27
Етанол като компонент за смесване с автомобилен бензин. Определяне съдържанието на сяра. Ултравиолетов флуоресцентен метод
Ethanol as a blending component for petrol - Determination of sulfur content - Ultraviolet fluorescence method
БДС EN 15489:2008
EN 15489:2007
Етап: Стандартизационна редакция
ТК-67
2020-04-22
Етанол като компонент за смесване с автомобилен бензин. Определяне съдържанието на вода. Метод на Karl Fischer с колориметрично титриране
Ethanol as a blending component for petrol - Determination of water content - Karl Fischer coulometric titration method
БДС EN 15491:2008
EN 15491:2007
Етап: Техническа редакция
ТК-67
2020-03-27
Етанол като компонент за смесване с автомобилен бензин. Определяне на общата киселинност. Метод на титриране с цветен индикатор
Ethanol as a blending component for petrol - Determination of total acidity - Colour indicator titration method
БДС EN IEC 61125:2018
EN IEC 61125:2018
Етап: Предаден в отдел „ИД”
ТК-67
2019-12-06
Изолационни течности. Методи за изпитване за стабилност на окисление. Метод за изпитване за оценяване на стабилността на окисление на изолационни течности в доставено състояние (IEC 61125:2018)
Insulating liquids - Test methods for oxidation stability - Test method for evaluating the oxidation stability of insulating liquids in the delivered state
БДС EN IEC 62961:2019
EN IEC 62961:2018
Етап: Техническа редакция
ТК-67
2020-04-09
Изолационни течности. Методи за изпитване за определяне на напрежението на фазовата граница на изолационни течности. Определяне чрез метод с пръстен (IEC 62961:2018)
Insulating liquids - Test methods for the determination of interfacial tension of insulating liquids - Determination with the ring method
БДС EN ISO 12156-1:2019
EN ISO 12156-1:2018
Етап: Предаден за превод
ТК-67
2020-02-25
Гориво за дизелови двигатели. Оценка на смазочната способност чрез използване на устройство с високочестотно възвратно-постъпателно движение (HFRR). Част 1: Метод за изпитване (ISO 12156-1:2018)
Diesel fuel - Assessment of lubricity using the high-frequency reciprocating rig (HFRR) - Part 1: Test method (ISO 12156-1:2018)
БДС EN ISO 20846:2020
EN ISO 20846:2019
Етап: Техническа редакция
ТК-67
2020-04-22
Нефтопродукти. Определяне на съдържанието на сяра в автомобилни горива. Метод с ултравиолетова флуоресценция (ISO 20846:2019)
Petroleum products - Determination of sulfur content of automotive fuels - Ultraviolet fluorescence method (ISO 20846:2019)
БДС EN ISO 20884:2020
EN ISO 20884:2019
Етап: Техническа редакция
ТК-67
2020-04-22
Нефтопродукти. Определяне на съдържанието на сяра в автомобилни горива. Дисперсивна рентгенофлуоресцентна спектрометрия по дължина на вълната (ISO 20884:2019)
Petroleum products - Determination of sulfur content of automotive fuels - Wavelength-dispersive X-ray fluorescence spectrometry (ISO 20884:2019)
БДС EN ISO 3015:2019
EN ISO 3015:2019
Етап: Техническа редакция
ТК-67
2020-04-27
Нефтопродукти и сродни продукти от природни или синтетични източници. Определяне на температурата на помътняване (ISO 3015:2019)
Petroleum and related products from natural or synthetic sources - Determination of cloud point (ISO 3015:2019)
БДС EN ISO 3016:2019
EN ISO 3016:2019
Етап: Предаден за превод
ТК-67
2020-02-26
Нефтопродукти и сродни продукти от природни или синтетични източници. Определяне на температурата на течливост (ISO 3016:2019)
Petroleum and related products from natural or synthetic sources - Determination of pour point (ISO 3016:2019)
БДС EN ISO 3405:2019
EN ISO 3405:2019
Етап: Предаден за превод
ТК-67
2020-02-25
Нефтопродукти и сродни продукти от природни или синтетични източници. Определяне на дестилационните характеристики при атмосферно налягане (ISO 3405:2019)
Petroleum and related products from natural or synthetic sources - Determination of distillation characteristics at atmospheric pressure (ISO 3405:2019)
БДС ISO 6293-1:2019
ISO 6293-1:1996
Етап: Техническа редакция
ТК-67
2020-05-26
Нефтопродукти. Определяне на осапунителното число. Част 1: Метод за титриране с цветен индикатор (ISO 6293-1:1996)
Petroleum products - Determination of saponification number - Part 1: Colour-indicator titration method

17 намерени, страница 1 от 1 Печат на резултата от търсенето        1