Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция Оценяване на съответствието – сертификация на системи за управлениеПреводи към ТК-60

Номер:   Статус:   ТК:   Етап:    

Номер
ТК
Начало
Край
БДС EN 12261:2018
EN 12261:2018
Етап: Предаден за превод
ТК-60
2020-02-28
Разходомери за газ. Турбинни разходомери за газ
Gas meters - Turbine gas meters
БДС EN 1359:2017
EN 1359:2017
Етап: Предаден за превод
ТК-60
2020-02-28
Разходомери за газ. Диафрагмени разходомери за газ
Gas meters - Diaphragm gas meters
БДС EN 1594:2013
EN 1594:2013
Етап: Предаден за превод
ТК-60
2020-02-28
Газова инфраструктура. Тръбопроводи за максимално работно налягане над 16 bar. Функционални изисквания
Gas infrastructure - Pipelines for maximum operating pressure over 16 bar - Functional requirements
БДС EN 16726:2015+A1:2018
EN 16726:2015+A1:2018
Етап: Предаден за превод
ТК-60
2020-02-28
Газова инфраструктура. Качество на газа. Група H
Gas infrastructure - Quality of gas - Group H
БДС EN 1749:2020
EN 1749:2020
Етап: Предаден за превод
ТК-60
2020-03-06
Класифициране на газовите уреди в зависимост от методите за подаване на въздух за горене и отделяне на продуктите от изгаряне (видове)
Classification of gas appliances according to the method of supplying combustion air and of evacuation of the combustion products (types)
БДС EN 334:2019
EN 334:2019
Етап: Предаден за превод
ТК-60
2020-02-28
Регулатори на налягане на газ за входящо налягане до 10 MPa (100 bar) включително
Gas pressure regulators for inlet pressure up to 10 MPa (100 bar)
БДС EN ISO 12213-1:2009
EN ISO 12213-1:2009
Етап: Предаден в отдел „ИД”
ТК-60
2020-02-25
Природен газ. Изчисляване на коефициента на свиване. Част 1: Въведение и указания (ISO 12213-1:2006)
Natural gas - Calculation of compression factor - Part 1: Introduction and guidelines (ISO 12213-1:2006)
БДС EN ISO 12213-2:2009
EN ISO 12213-2:2009
Етап: Предаден за превод
ТК-60
2018-05-15
Природен газ. Изчисляване на коефициента на свиване. Част 2: Изчисляване, като се използва анализ на моларния състав (ISO 12213-2:2006)
Natural gas - Calculation of compression factor - Part 2: Calculation using molar-composition analysis (ISO 12213-2:2006)
БДС EN ISO 12213-3:2009
EN ISO 12213-3:2009
Етап: Предаден за превод
ТК-60
2018-05-15
Природен газ. Изчисляване на коефициента на свиване. Част 3: Изчисляване, като се използват физичните свойства (ISO 12213-3:2006)
Natural gas - Calculation of compression factor - Part 3: Calculation using physical properties (ISO 12213-3:2006)
БДС EN ISO 13443:2009
EN ISO 13443:2005
Етап: Техническа редакция
ТК-60
2018-05-15
Природен газ. Стандартни условия за сравняване (ISO 13443:1996 включително с корекция 1:1997)
Natural gas - Standard reference conditions (ISO 13443:1996 including Corrigendum 1:1997)
БДС EN ISO 14532:2017
EN ISO 14532:2017
Етап: Предаден за превод
ТК-60
2020-02-28
Природен газ. Терминология (ISO 14532:2014)
Natural gas - Vocabulary (ISO 14532:2014)
БДС EN ISO 6976:2016
EN ISO 6976:2016
Етап: Предаден за превод
ТК-60
2020-02-28
Природен газ. Изчисляване на топлина на изгаряне, плътност, относителна плътност и число на Wobbe на смес (ISO 6976:2016)
Natural gas - Calculation of calorific values, density, relative density and Wobbe indices from composition (ISO 6976:2016)

12 намерени, страница 1 от 1 Печат на резултата от търсенето        1