Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 55000 Управление на активитеПреводи към ТК-5

Номер:   Статус:   ТК:   Етап:    

Номер
ТК
Начало
Край
БДС EN 1015-12:2016
EN 1015-12:2016
Етап: Предаден в отдел „ИД”
ТК-5
2019-12-10
Методи за изпитване на разтвор за зидария. Част 12: Определяне на якост на сцепление на втвърдени разтвори за външна и вътрешна мазилка с основите
Methods of test for mortar for masonry - Part 12: Determination of adhesive strength of hardened rendering and plastering mortars on substrates
БДС EN 12390-1:2012
EN 12390-1:2012
Етап: Предаден в отдел „ИД”
ТК-5
2020-04-13
Изпитване на втвърден бетон. Част 1: Форма, размери и други изисквания за пробни тела и кофражни форми
Testing hardened concrete - Part 1: Shape, dimensions and other requirements for specimens and moulds
БДС EN 12390-13:2013
EN 12390-13:2013
Етап: Предаден в отдел „ИД”
ТК-5
2020-04-13
Изпитване на втвърден бетон. Част 13: Определяне на секантния модул на еластичност при натиск
Testing hardened concrete - Part 13: Determination of secant modulus of elasticity in compression
БДС EN 12504-1:2019
EN 12504-1:2019
Етап: Предаден в отдел „ИД”
ТК-5
2020-04-24
Изпитване на бетон в конструкции. Част 1: Ядки. Изрязване, проверка и изпитване на натиск
Testing concrete in structures - Part 1: Cored specimens - Taking, examining and testing in compression
БДС EN 13383-2:2019
EN 13383-2:2019
Етап: Предаден в отдел „ИД”
ТК-5
2020-06-03
Скални материали за хидротехническо строителство. Част 2: Методи за изпитване
Armourstone, Part 2: Test methods
БДС EN 13791:2019
EN 13791:2019
Етап: Предаден в отдел „ИД”
ТК-5
2020-05-26
Оценяване на якост на натиск на място на бетона в конструкции и готови бетонни елементи
Assessment of in-situ compressive strength in structures and precast concrete components
БДС EN 14487-2:2007
EN 14487-2:2006
Етап: Предаден в отдел „ИД”
ТК-5
2020-05-14
Торкретбетон. Част 2: Изпълнение
Sprayed concrete - Part 2: Execution

7 намерени, страница 1 от 1 Печат на резултата от търсенето        1