Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Включва текстове от БДС EN ISO 9001:2015 и СД ISO/TS 9002:2016.Преводи към ТК-58

Номер:   Статус:   ТК:   Етап:    

Номер
ТК
Начало
Край
prБДС HD 603 S2:2018
FprHD 603 S2:2016
Етап: Включен в работната програма
ТК-58
2017-02-16
Кабели за разпределителни мрежи за обявено напрежение 0,6/1 kV
Distribution cables of rated voltage 0,6/1 kV
БДС EN 50290-1-1:2003
EN 50290-1-1:2001
Етап: Предаден в отдел „ИД”
ТК-58
2020-06-09
Съобщителни кабели. Част 1-1: Общи положения
Communication cables - Part 1-1: General
БДС EN 50290-2-21:2001/A1:2007/AC:2016
EN 50290-2-21:2001/A1:2007/AC:2016
Етап: Предаден за превод
ТК-58
2018-02-23
Съобщителни кабели. Част 2-21: Общи правила за проектиране и конструкция. PVC компаунди за изолация
Communication cables - Part 2-21: Common design rules and construction - PVC insulation compounds
БДС EN 50290-2-21:2003/A1:2007
EN 50290-2-21:2001/A1:2007
Етап: Предаден за превод
ТК-58
2018-02-23
Съобщителни кабели. Част 2-21: Общи правила за проектиране и конструкция. PVC компаунди за изолация
Communication cables - Part 2-21: Common design rules and construction - PVC insulation compounds
БДС EN 50290-2-22:2003/A1:2007
EN 50290-2-22:2001/A1:2007
Етап: Предаден за превод
ТК-58
2018-02-23
Съобщителни кабели. Част 2-22: Общи правила за проектиране и конструкция. PVC компаунди за обвивка
Communication cables - Part 2-22: Common design rules and construction - PVC sheathing compounds
БДС EN 50363-3:2005/A1:2011
EN 50363-3:2005/A1:2011
Етап: Приемане от ТК/ПРГ
ТК-58
2017-04-18
Материали за изолация, обвивка и покритие на силови кабели за ниско напрежение. Част 3: PVC компаунди за изолация
Insulating, sheathing and covering materials for low voltage energy cables - Part 3: PVC insulating compounds
БДС EN 50363-8:2005/A1:2011
EN 50363-8:2005/A1:2011
Етап: Предаден за превод
ТК-58
2017-02-20
Материали за изолация, обвивка и покритие на силови кабели за ниско напрежение. Част 8: Термопластични компаунди, несъдържащи халогенни елементи за обвивка
Insulating, sheathing and covering materials for low voltage energy cables - Part 8: Halogen-free, thermoplastic sheathing compounds
БДС EN 50396:2005/A1:2011
EN 50396:2005/A1:2011
Етап: Предаден за превод
ТК-58
2018-02-23
Неелектрически методи за изпитване за захранващи кабели за ниско напрежение
Non electrical test methods for low voltage energy cables
БДС EN 50525-2-72:2011
EN 50525-2-72:2011
Етап: Предаден в отдел „ИД”
ТК-58
2020-07-03
Електрически кабели. Силови кабели за ниско напрежение за обявени напрежения до 450/750 V (Uo/U) включително. Част 2-72: Кабели за общо приложение. Плоски делими кабели (шнурове) с термопластична РVС изолация
Electric cables - Low voltage energy cables of rated voltages up to and including 450/750 V (U0/U) - Part 2-72: Cables for general applications - Flat divisible cables (cords) with thermoplastic PVC insulation
БДС EN 50575:2014/A1:2016
EN 50575:2014/A1:2016
Етап: Приемане от ТК/ПРГ
ТК-58
2016-12-21
Силови, контролни и съобщителни кабели. Кабели за общо приложение при строително-монтажни дейности, които са обект на изисквания за реакция на огън
Power, control and communication cables - Cables for general applications in construction works subject to reaction to fire requirements
БДС EN 60719:2002
EN 60719:1993
Етап: Предаден в отдел „ИД”
ТК-58
2020-06-09
Изчисление на долната и горната граница на средните външни размери на кабели с кръгли медни токопроводими жила за обявено напрежение до 450/ 750 V включително (IEC 60719:1992)
Calculation of the lower and upper limits for the average outer dimensions of cables with circular copper conductors and of rated voltages up to and including 450/750 V
БДС EN 60811-511:2012
EN 60811-511:2012
Етап: Предаден в отдел „ИД”
ТК-58
2020-06-30
Електрически и оптично-влакнести кабели. Методи за изпитване на неметални материали. Част 511: Механични изпитвания. Измерване на индекса на стопилка на компаунди от полиетилен (IEC 60811-511:2012)
Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 511: Mechanical tests - Measurement of the melt flow index of polyethylene compounds
БДС EN 60851-3:2009/A1:2013
EN 60851-3:2009/A1:2013
Етап: Предаден в отдел „ИД”
ТК-58
2016-01-25
Намотъчни проводници. Методи за изпитване. Част 3: Механични свойства (IEC 60851-3:2009/A1:2013)
Winding wires - Test methods - Part 3: Mechanical properties
БДС EN 61034-1:2005/A1:2014
EN 61034-1:2005/A1:2014
Етап: Регистриране в отдел „ИУПБ”
ТК-58
2017-08-21
Измерване на плътността на дима от горящи кабели при определени условия. Част 1: Апаратура за изпитване (IEC 61034-1:2005/A1:2013)
Measurement of smoke density of cables burning under defined conditions - Part 1: Test apparatus
БДС EN 61034-2:2005/A1:2013
EN 61034-2:2005/A1:2013
Етап: Регистриране в отдел „ИУПБ”
ТК-58
2017-08-21
Измерване на плътността на дима от горящи кабели при определени условия. Част 2: Процедура за изпитване и изисквания (IEC 61034-2:2005/A1:2013)
Measurement of smoke density of cables burning under defined conditions - Part 2: Test procedure and requirements

15 намерени, страница 1 от 1 Печат на резултата от търсенето        1